Ajdovski gradec

ajdovski gradec Ajdovski gradecSLO Ajdovski gradecAjdovski gradec

Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ki se je, podobno kot še marsikje na območju sedanje Slovenije, umaknilo pred slovanskimi priseljenci.

Prebivalci naselja so bili krščanske vere. Sredi naselja sta namreč stali dve enoladijski cerkvi in krstilnica. Okrog njih je bilo sedem hiš in vodni zbiralnik z nepropustnimi stenami in dnom, ki je imel kar 120 tisoč litrov prostornine. Naselje je bilo obdano z obrambnim obzidjem, ki so ga dopolnjevali še stolpi. Sodeč po najdbah ostankov, ki so se ohranili v vodi, je bila naselbina požgana. Na mestu nekdanjih hiš so bili najdeni številni predmeti, ki so jih ljudje uporabljali pri vsakdanjih opravilih – lončena posoda, glavniki iz roževine, vretena za prejo, kamnite žrmlje in drugo. Na manjšem pokopališču pod naseljem so bili najdeni grobovi nekaj deset ljudi, ki so bili tu pokopani.

Po arheološkem parku Ajdovski gradec vodi označena pešpot. V parku stoji informacijska tabla s tlorisom nekdanjega naselja.

Za več informacij obiščite spletno stran www.dozivljaj.si ali pokličite na 07 81 65 462 ali 051 680 287.

DEU Ajdovski gradecAjdovski gradec

Der archäologische Fundort Ajdovski gradec gehört bei uns zu den meisterforschten Siedlungen aus den Zeiten der Völkerwanderung. Schon 1811 fanden die Einheimischen auf dem Fundort im Wald einen Römergrabstein und Sarkophag. Später folgten detaillierte Forschungen und Ausgrabungen. Heute kann man hier die Reste von restaurierten Fundamenten der spätrömischen oder frühchristlichen Siedlung aus dem 5. und 6. Jahrhundert nach Chr. sehen. Hier lebte die romanisierte Bevölkerung, die vor den slawischen Einwanderer zurückgezogen ist, so wie an manchen Stellen des heutigen Sloweniens passierte. Die Bewohner waren der christlichen Religion, denn mitten in der Siedlung standen zwei einschiffige Kirchen und die Taufkapelle. Rundherum waren 7 Häuser und Wasservorrat mit 120 Tausend Liter Volumen und mit den dichten Wänden und dem Boden. Die Siedlung war von einer Verteidigungsmauer und den Türmen umgeben. Aus den gefundenen Resten, die im Wasser erhalten geblieben sind, kann man schließen, dass die Siedlung niedergebrannt wurde.  Auf der Stelle der ehemaligen Häuser wurden zahlreiche Gegenstände gefunden, die bei alltäglichen Tätigkeiten gebraucht wurden – das Geschirr, die Kämme aus Horn, der Mahlstein und die Spindel für das Spinnen. Auf einem kleinen Friedhof unter der Siedlung wurden die Gräber von 10 Menschen gefunden.

Der markierte Fußweg führt durch den archäologischen Park Ajdovski gradec. Im Park steht die Infotafel mit der früheren Siedlung aus der Vogelperspektive.

Für mehr Infos besuchen Sie die Webseite: www.dozivljaj.si oder rufen Sie unter folgenden Nummern an: 00386 781 65 462 oder 00386 51 680 287.

ENG Ajdovski gradecAjdovski gradec

The archaeological site Ajdovski gradec is among the most researched settlements from the era of migrating nations on Slovene soil. At the site in the woods the locals discovered a Roman tombstone and a sarcophagus already in 1811 and later the archaeologists conducted a more detailed research and excavations. Today restored remains of the foundations of a late Roman or early Christian settlement from the 5.or the 6.century can be seen. At that time here lived a Romanized people who ran away from the coming Slavic inhabitants, which was the case in many areas of present-day Slovenia.

The inhabitants of the settlement were Christians. In the middle of the settlement there were two one-nave churches and a baptistery. Around this stood seven houses and a water reservoir with impermeable walls and bottom which could hold up to 120,000 liters. The settlement was surrounded by the defense wall and towers. According to the found remains which were preserved in the water, the settlement was burnt. In the spot of former houses numerous objects were found that were used in everyday chores – earthenware, horn combs, yarn spindle, stone quern etc.

A marked walking path leads through the archaeological park Ajdovski gradec. In the park there is the info board with the ground plan of the former settlement.

For more information please visit the website www.dozivljaj.si or call the numbers 00386 781 65 462 or 00386 51 680 287.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
ajdovski gradec slo 1024x576 Ajdovski gradec
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 441#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
staro jedro sevnica Ajdovski gradec
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
grad sevnica Ajdovski gradec
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
sentjanz Ajdovski gradec
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
razbor pod lisco Ajdovski gradec
Razbor pod Lisco Je hribovska vasica, katere središče leži na 485 metrih nadmorske višine ob boku 948 metrov gorate Lisce ter v objemu Velikega Kozja, Lovrenca in Kamrce. Zaradi velike župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika konec dolgega grebena je vidna daleč naokoli. Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje urejenosti in čudovitega razgleda, poznan predvsem po ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Ajdovski gradec
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Ajdovski gradec
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Ajdovski gradec
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Ajdovski gradec
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Ajdovski gradec
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Ajdovski gradec
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
Staro mestno jedro Sevnica
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Leskovec nad Šentjanžem
Razbor pod Lisco
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja

Iskalni nizi prispevka:


|  ajdovski grad  |  ajdovski gradec  |  

1 komentar

Trackbacks and Pingbacks

Komentirajte