Dvorec Strmol

dvorec strmol 300x228 Dvorec StrmolSLO Dvorec StrmolDvorec Strmol

Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. Dvorec s pripadajočim parkom in pristavo je razglašen za kulturni spomenik.

Leta 2003 so dvorec odeli v novo, privlačno podobo in mu dodali zanimive vsebine. Ogledate si lahko konferenčno oz. poročno dvorano s klasicistično poslikavo, obnovljeno grajsko kapelo z baročnimi freskami, črno kuhinjo v nekdanjem srednjeveškem stolpu, razstavo sodobne evropske likovne umetnosti ali pa obiščete stilsko opremljeno gostišče z izbrano kulinarično ponudbo ter izvirno preurejeno grajsko klet, nekoč grajsko ječo, z vrhunsko vinoteko.

ENG Dvorec StrmolManor Strmol

It was first mentioned in 1436, when the Counts of Celje imparted a tower near Rogatec to Jakob Strmolski from Cerklje na Gorenjskem. The tower is the very beginning of the manor and is still kept in the heart of the castle today. The history of the manor is very interesting – regional court of justice officiated here, there was a prison in it and in the castle chapel wedding ceremonies were still performed in the 20th century. The manor, along with its park and farm, has been declared a cultural monument.

In 2003 the manor was attractively renovated and added interesting contents. You can see the conference or wedding hall with Classicist paintings, the renovated chapel with frescoes in Baroque style, the black kitchen in the former medieval tower, the picturesque ethnological exhibition »Kuharca« in the attic of the manor, the exhibition of contemporary European art or visit the restaurant  equipped with period furniture, which offers exuisite cuisine, and uniquely renovated wine cellar of the castle, once a dungeon, with a superb wine offer.

DEU Dvorec StrmolDas Schloss Strmol

Das Schloss wurde zum ersten Mal 1436 erwähnt, als die Grafen von Cilli an Jakob von Strmol aus Cerklje na Gorenjskem den Turm bei Rogatec verliehen. Der Turm ist der Ansatz des Schlosses und ist im Kern des Schlosses noch erhalten. Das Schloss hat interessante Geschichte – hier amtierten das Kreisgericht und das Eichamt, hier gab es ein Gefängnis, in der Schlosskapelle wurden noch am Anfang des 20. Jahrhunderts Hochzeitszeremonien durchgeführt. Das Schloss mit dem zugehörigen Park und der Meierei wurde zum Kulturdenkmal erklärt.

Im Jahr 2003 bekam das Schloss ein neues, attraktives Aussehen und zusätzliche interessante Inhalte. Sie können sich Folgendes anschauen: den Konferenz- bzw. Hochzeitssaal mit klassizistischer Bemalung, die rastaurierte Schlosskapelle mit Barockfresken, die schwarze Küche im ehemaligen mittelalterlichen Turm, die pittoreske ethnologische Ausstellung »Kuharca« im Dachgeschoss und die Ausstellung der gegenwärtigen europäischen bildenden Kunst. Sie können aber das stilmöblierte Gasthaus mit ausgewähltem kulinarischem Angebot und den originell neu gestaltenen Schlosskeller, ehemaliges Schlossgefängnis, mit der Spitzenvinothek besuchen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
dvorec strmol slo 1024x576 Dvorec StrmolPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 131#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
grad sevnica Dvorec Strmol
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
dvorec lisicje Dvorec Strmol
Dvorec Lisičje Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Od Ivana Khiessla s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 1587, pa do leta 2006, ko ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, se je izmenjalo ...
Podrobneje...
vurberk Dvorec Strmol
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
grascina rotenturn Dvorec Strmol
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Dvorec Strmol
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
muzej rogatec Dvorec Strmol
Muzej na prostem Rogatec Nastal je na podlagi ideje domačinov o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa prerasel v največji muzej na prostem v Sloveniji. Razglašen je za kulturni spomenik, leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta. V muzeju si lahko ogledate, kako so živeli kmetje in obrtniki s tega območja v 19. in na začetku 20. stoletja. Jedro muzeja tvori nekaj originalnih ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Dvorec Strmol
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
Braslovce trg Dvorec Strmol
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Dvorec Strmol
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
ajdovski gradec Dvorec Strmol
Ajdovski gradec Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ...
Podrobneje...
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Dvorec Lisičje
Vurberk
Graščina Rotenturn
Grad Žovnek
Muzej na prostem Rogatec
Grajska vas
Braslovče
Staro mestno jedro Sevnica
Ajdovski gradec

Iskalni nizi prispevka:


|  grad strmol  |  grad strmol rogatec  |  dvorec strmol  |  ajdovski gradec bohinj  |  

Komentiranje ni več mogoče!.