Grajska vas

grajska vas spomenik Grajska vasSLO Grajska vasGrajska vas

Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta 1631 je imela cerkev tri oltarje, leta 1723 pa je bil med obnovo prizidan zvonik. Takrat je cerkev dobila podobo, ki jo ima še danes.

Ob cerkvi stoji spomenik padlim v 1. svetovni vojni.

Posebna znamenitost Grajske vasi je vaško perišče, ki je bilo zgrajeno kmalu po 2. svetovni vojni ob potoku Reka. Po pojavu pralnih strojev se perišče seveda ni več uporabljalo in je počasi propadalo. Leta 1999 je bilo v celoti obnovljeno in danes mlajšim generacijam prikazuje, kako so včasih prale naše babice.

Posebnost Grajske vasi je Rezarjeva hiša, zgrajena leta 1806. Danes je še vedno lepo ohranjena in čeprav v njej nihče več ne prebiva, še vedno služi svojemu namenu. Tu gospodinja še vedno peče kruh v stari krušni peči, tu se še vedno »delajo« koline in shranjujejo pridelki. V tako imenovani »hiši« pogosto posedijo mimoidoči obiskovalci, gospodinja pa jim z veseljem postreže z domačim jabolčnikom in suhimi bučnicami.

Na slemenu nad Grajsko vasjo stoji Šmiglova zidanica, od koder se odpira čudovit razgled na Kunigundo in na vzhodni del Spodnje Savinjske doline. Planincem je postala priljubljena izhodiščna točka za pohode na okoliške hribe. Na Šmiglovi zidanici se vsako leto ob prazniku dela za 1. maj zbere več sto ljudi iz cele Spodnje Savinjske doline. Pri Šmiglovi zidanici stoji spomenik iz obdobja delovanja KPS, ki je ohranjen v prvotni obliki in muzejsko prezentiran. V stavbi je 17. 4. 1938 potekala prva konferenca KPS, na kateri sta bila prisotna tudi Josip Broz – Tito in Edvard Kardelj.

ENG Grajska vasGrajska vas

Welcome to Grajska vas. It is one of the smallest hamlets in the south of the municipality of Braslovče which lies at the confluence of the streams Reka and Konjščica. In the area where the flatlands become the Posavje hills, the two jointly flow into the river Bolska. The center of Grajska vas is important from the point of view of architectural heritage. In the central part of the village we can find the church of St.Christopher which was first mentioned in written sources in 1489. In 1631 the church had 3 altars and in 1723 the belfry was added during the renovation. That is how the church still looks today.

Next to the church there is a memorial for the victims of the I.World War.

A special sight in Grajska vas is the washing area which was built by the stream Reka right after the II.World War. When washing machines were introduced the washing area was no longer in use and it was slowly decaying.  In 1999 it was completely renovated and today the younger generations can see how our grandmothers used to do laundry.

The Rezar house is also a place of interest. It was built in 1806 and it is still well preserved today. Even though no one lives in this house, it still serves its purpose. Here the housewife still bakes bread in the old tile stove, the pork and sausage are still made and the crops are still being storaged. In this so-called house the passers-by often sit down and the lady of the house gladly offers them some home-made apple cider and dried pumpkin seeds.

On the ridge above Grajska vas stands the Šmigl vineyard cottage. From there you can marvel the view of the Kunigunda and the eastern part of the Lower Savinja Valley. It is a popular starting point for hiking to the nearby hills. Here at the cottage every year on the 1 of May a few hundred people from the entire Lower Savinja Valley gather to celebrate Labour Day. Right next to the cottage there is also a monument from the era of the Slovene Communist Party which was preserved in its original form and displayed as in a museum. In this building the first conference of the Slovene Communist Party took place on the 17 April 1938 at which Josip Broz-Tito and Edvard Kardelj, two of the most important Yugoslav politicians were also present.

DEU Grajska vasGrajska vas

Willkommen in Grajska vas. Das ist eine von kleinen Ortschaften im südlichen Teil der Gemeinde Braslovče, die am Zusammenfluss von Reka und Konjščica liegt. Diese Flüsse münden vereint am Übergang vom Flachland zum Bergland Posavje in den Fluss Bolsko ein. Das Zentrum von Grajska vas hat aus dem Gesichtspunkt des Bauerbes ein ganz besonderes Kennzeichen. Im Dorfzentrum findet man die St. Christoph Kirche, die erstmals 1489 in den Schriftquellen erwähnt wurde. 1631 hatte die Kirche drei Altare und 1723 wurde während der Renovierung noch der Kirchturm angebaut. Damals bekam sie ihr heutiges Bild.

Neben der Kirche steht das Denkmal den Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Die besondere Sehenswürdigkeit von Grajska vas ist ein Platz, wo früher Wäsche gewaschen wurde und der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg am Fluss Reka erbaut wurde. Nach der Erscheinung von Waschmaschinen wurde er nicht mehr benutzt und ist langsam verfallen. 1999 wurde er ganz renoviert und zeigt unseren jüngeren Generationen, wie unsere Omas früher Wäsche wuschen.

Die Besonderheit von Grajska vas ist das Rezar-Haus, das 1806 gebaut wurde. Heute ist es immer noch im guten Zustand und dient seinem Zweck, obwohl niemand drinnen wohnt. Hier bäckt die Hausfrau immer noch das Brot in einem Steinofen und es wird geschlachtet und die Ernte aufbewahrt. In dem sogenannten „Haus“ setzen sich oft die vorübergehenden Besucher, denen die Hausfrau mit Freude den hausgemachten Apfelwein und die trockenen Kürbiskerne anbietet.

Auf dem Bergrücken von Grajska vas steht Šmiglova zidanica und von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf Kunigunda und östlichen Teil vom Unter-Savinja Tal. Es ist ein beliebter Ausgangspunkt der Bergsteiger für die Wanderungen auf die umliegenden Berge. Hier treffen sich jährlich am ersten Mai, den Tag der Arbeit, mehr hundert Leute aus dem ganzen Unteren Savinja Tal. Hier steht das Denkmal aus der Zeit der Kommunistischen Partei Sloweniens, das in ursprünglicher Form erhalten und als Museum präsentiert ist. In dem Gebäude fand am 17. April 1938 die erste Konferenz der Kommunistischen Partei Sloweniens statt, in  Anwesenheit von Josip Broz Tito und Edvard Kardelj.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
grajska vas slo 1024x576 Grajska vas Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 511#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
obnovljeniGradZovnek Grajska vas
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Grajska vas
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Grajska vas
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
tinsko1 Grajska vas
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Grajska vas
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Grajska vas
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Grajska vas
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Grajska vas
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Grajska vas
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
Grad Žovnek
Braslovče
Staro mestno jedro Sevnica
Tinsko
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Areh
Župnijska cerkev Ruše

Iskalni nizi prispevka:


|  grajska vas  |  braslovče  |  savinjska dolina  |  

Komentirajte