Kočevje

kocevje 300x224 KočevjeSLO KočevjeKočevje

Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. Skozi stoletja se je Kočevska razvijala. Regija je bila pred 1. svetovno vojno med najbolj razvitimi v Sloveniji. Tako se je Kočevje ponašalo s prvo javno razsvetljavo, steklenim vodovodom, eno izmed največjih žag v Vzhodni Evropi ter časopisom, ki je bil tiskan na Dunaju. Leta 1941 se je večina kočevskih Nemcev izselila na novo naselitveno področje ob Savi in Sotli. Območje je čez noč ostalo prazno, kar je predstavljalo odlične pogoje za boj proti okupatorju. Po koncu vojne je bilo območje spet prazno in v nekaterih delih celo zaprto. Tako so v razbito Kočevje prišli naseljenci z vseh vetrov in kmalu je postalo mesto industrijsko središče regije. Po razpadu bivše Jugoslavije pa so številne tovarne zaprla svoja vrata. Danes se v mestu odpirajo številne trgovine, svojo priložnost iščejo majhna podjetja, trgu delovne sile pa se želijo čim bolj prilagoditi srednje šole na čelu z Gimnazijo Kočevje. V mesto se steka tudi vse več turistov, ki bodisi iščejo svoje korenine, ali se željni adrenalina podajajo v širne kočevske gozdove. Tu najdete neverjetno naravno in kulturno dediščino, mir in tišino v neokrnjeni naravi, istočasno pa lahko občutite tudi vrvež mesta ali se ukvarjate z raznimi dejavnostmi, kot so pohodništvo, tek, kolesarjenje, jamarstvo, čolnarjenje, rafting, poleti lahko plavate v kočevskem jezeru, pozimi pa drsate na njegovi gladini.

ENG KočevjeKočevje

Kočevje started growing in the meanders of the karst river Rinža. The city lies in the southeastern part of Slovenia and it is about 30 km away from the border with Croatia. It is the administrative, economic, cultural and sports center of the municipality of Kočevje and the entire Kočevje region. The count of Ortenburg colonized this area with settlers from his Frankish estates for economic reasons and they remained in the area for 600 years. Through the centuries the Kočevje region continued to develop. It was one of the most developed regions before World War I. Kočevje was the first city that had public lighting, glass pipes for the water supply, one of the biggest sawmills in Eastern Europe and a newspaper that was printed in Vienna. In 1941 most of the Germans moved from Kočevje to the new area by the rivers Sava and Sotla. The area was left empty virtually overnight, which offered excellent conditions for fighting the oppressor. After the war the area was empty again and even closed off in some parts. So new settlers from different backgrounds came to the shattered town and soon it became the industrial center of the region. After the former Yugoslavia fell apart many factories shut down. Today there are quite a few new shops being opened, small firms are trying to succeed, and the high schools, among them the Grammar School Kočevje, are trying to adapt to the working force market. More and more tourists are coming to the city. They are either looking for their roots or they go to the vast Kočevje forests in search of adrenaline adventures. Here you can find amazing natural and cultural heritage, peace and quiet in the unspoilt nature but at the same time the hustle and bustle of the city can also be felt. You can engage in many activities, such as hiking, jogging, biking, speleology, rowing, rafting; in the summer you can swim in the Kočevje lake or skate on it in winter.

DEU KočevjeKočevje

Kočevje, deutsch Gottschee, hat die Wurzeln in den Mäander des Karstflusses Rinža. Die Stadt liegt im südöstlichen Teil Sloweniens und ist etwa 30 km von der Grenze mit der Republik Croatien entfernt. Sie ist das Verwaltungs-, Wirtschafts-, Kultur-, und Sportzentrum der Gemeinde Kočevje bzw. die Gottscheer Landschaft. Der Graf von Ortenburg hat hier aus wirtschaftlichen Gründen die Menschen aus seinem Land in Fankovsko angesiedelt, die auf diesem Gebiet 600 Jahre geblieben sind. Durch die Jahrhunderte hindurch entwickelte sich das Gottscherland. Die Region war vor dem 1. Weltkrieg unter den meist entwickelten in Slowenien, mit der ersten öffentlichen Beleuchtung, der Glaswasserleitung, einer der gröβten Säge in Osteuropa und der Zeitung, die in Wien gedruckt wurde. Im Jahr 1941 sind die meisten Gottscheer Deutschen auf ein neues Siedlungsgebiet neben Sava und Sotla ausgezogen. Über die Nacht wurde diese Gegend leer und so perfekt für den Kampf gegen den Okkupator. Nach dem Kriegsende wurde das Gebiet wieder leer und an einigen Stellen sogar geschlossen. So kamen nach Kočevje die Ansiedler aus überall und verwandelten die Stadt bald in das regionale Industriezentrum. Nach dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens wurden viele Fabriken geschlossen. Heute werden in der Stadt viele Geschäfte eröffnet und auch die kleinen Firmen suchen hier ihre Chancen. Dem Arbeitsmarkt wollen sich immer mehr Mittelschulen, mit dem Gymnasium Kočevje im Vordergrund, anpassen. In die Stadt kommen auch immer mehr Touristen, die vielleicht ihre Wurzeln suchen oder sich adrenalinsuchend in die weiten Wälder begehen. Hier finden Sie die unglaubliche Natur- und Kulturerbschaft, den Frieden und die Ruhe in der unversehrten Natur. Gleichzeitig können Sie den Stadtrummel erleben oder an einem von vielen Aktivitäten teilnehmen so wie Wanderung, Jogging, Radfahren oder Rafting. Auβerden können Sie die Höhlen besichtigen, im Sommer im See schwimmen, mit einem Boot fahren und im Winter Schlittschuhlaufen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
kocevje slo 1024x576 KočevjePredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 401#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
i jpg Kočevje
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Kočevje
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Kočevje
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Kočevje
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Kočevje
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Kočevje
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Kočevje
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Kočevje
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
Braslovce trg Kočevje
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Kočevje
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida
Kovačija Bilpa
Kočevsko jezero
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Braslovče
Staro mestno jedro Sevnica

Iskalni nizi prispevka:


|  kočevsko jezero  |  KOČEVJE  |  

Komentirajte