Kočevsko jezero

kocevsko jezero 300x206 Kočevsko jezeroSLO Kočevsko jezeroKočevsko jezero

Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, med katerimi je 15 vrst na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije. Preko Kočevske potekajo selitvene poti ptic iz severne in srednje Evrope do Sredozemlja ter Afrike. Trstje obrašča plitvine ob obali, kjer gnezdijo številni rakarji. S področja jezera je znanih tudi 15 vrst kačjih pastirjev. Platoje nad jezerom poraščajo visoke trave, kjer si vsakoletni gnezdilci spletejo svoja gnezda. V sušnih obdobjih leta so tu pogosti požari. Takrat na teh površinah ni ptic. Na pogorišča pa priletijo krokarji in sive vrane. Jezero je odlično mesto za opazovanje in proučevanje ptic, kot tudi za ribolov. Na skrajni severni strani območja jezera je borov gozd, ki predstavlja rastiščno posebnost na Kočevskem. Okoli jezera je speljana tri kilometre dolga naravoslovna učna pot, ki pelje mimo vseh najbolj značilnih biotopov (jezera, trstičja, travišč in gozda). Gibanje je dovoljeno le po urejenih in označenih poteh. Jezero je poleti primerno za plavanje, ribolov in druge vodne aktivnosti, pozimi pa, če je led dovolj debel, tudi za drsanje.

ENG Kočevsko jezeroThe Lake kočevje

The origin of the artificial lake goes back to 1978 when the brown coal mine closed and the water from the creek Rudniški potok, which was previously pumped and used for washing the coal, filled the pit. Big pipes were installed to lead the water to the river Rinža, which is almost 2 km away. The area of the lake is nowadays rich with a diverse flora and fauna. There are over 64 types of birds, 15 of them are on Slovenia’s Red list of endangered species. Many paths of the northern- and eastern European birds migrating towards the Mediterranean and Africa run across the area of Kočevje. Reeds grow in the shallows by the coastline, where many crayfish are nesting. There are over 15 types of dragonflies here. Plateaus above the lake are covered with tall grass, where each year the nesting birds make their nests. There are many fires in the dry season and there are no birds here at that time. Ravens and grey crows come to the burnt areas. The lake is a perfect spot for bird watching as well as fishing. On the far north side of the lake there is a pine forest which represents a particularity in the Kočevje area. Around the lake there is a 3-km-long natural teaching path, which leads by all the characteristic biotopes – the lake, reeds, grass and the forest. Access is allowed only to the marked areas. In the summer the lake is suitable for swimming, fishing and other water-related activities and in the winter people can skate if the ice is thick enough.

DEU Kočevsko jezeroDer Kočevje See

Die Entstehung des künstlichen Sees reicht in das Jahr 1978, als der Braunkohlenbergwerk nicht mehr in Betrieb war. Das Wasser wurde früher aus dem Bergwerkbach abegesaugt und für die Kohlenwäsche verwendet. Es wurden groβe Röhren eingebaut, die in den fast 2 Kilometer entfernten Fluss Rinža führten. In der Gegend des Sees ist heute ein Reichtum von Pflanzen – und Tierarten. Hier nisten mehr als 64 Vogelarten, darunter sind 15 Arten auf der Roten Liste der gefährdeten Brüter Sloweniens. Über Kočevje ziehen die Vögel aus Nord- und Mittel – Europa bis zum Mittelmeer und Afrika. Der Schliff bewächst seichtes Wasser an der Küste, wo viele Drosselrohrsänger nisten. Aus diesem Gebiet sind 15 Arten der Libellen bekannt. Platoje über den See bewächst groβes Gras, wo sich jährlich die Brüter ihr Nest machen. In der Trockenzeit brennt es hier oft und es gibt dann auch wenige Vögel, nur die Kolkraben und die Nebelkrähen fliegen herunter auf die Brandstellen. Der See ist ein perfekter Ort für die Beobachtung und Erforschung der Vögel, als auch für das Angeln. Auf der äuβerst nördlichen Seite der Seegegend ist ein Kieferwald, der eine Besonderheit in Kočevje darstellt. Um den See herum führt 3 Kilometer langer Naturlehrpfad, der zu allen meistens typischen Biotopen (See, Schliff, Wiesen und Wälder) führt. Man darf nur die gepflegten und markierten Wege betreten. Im Sommer ist der See geeignet für Schwimmen, Angeln und sonstige Wasseraktivitäten und im Winter, wenn das Eis genug dick ist auch für das Schlittschuhlaufen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
kocevsko jezero slo 1024x576 Kočevsko jezeroPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 381#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
i jpg Kočevsko jezero
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Kočevsko jezero
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kocevje Kočevsko jezero
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Kočevsko jezero
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Kočevsko jezero
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Kočevsko jezero
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Kočevsko jezero
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Kočevsko jezero
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
pragozd sumik Kočevsko jezero
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Kočevsko jezero
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida
Kočevje
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Pragozd Šumik
Grajska vas

Iskalni nizi prispevka:


|  kočevje znamenitosti  |  rudniško jezero  |  

Komentirajte