Kovačija Bilpa


kovacija bilpa 300x225 Kovačija BilpaSLO Kovačija BilpaKovačija Bilpa

Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame –  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej so arheologi našli več predmetov, ki pričajo o naselitvi tega območja že v davni preteklosti.

Pod 80 m visoko steno je 6 m globoko jezerce, kjer izvira reka Rinža, ki je glavna reka Kočevskega polja in je značilna kraška ponikalnica. Pod Kočevjem izgublja vodo v požiralnike v strugi in teče podzemno v 11,5 km oddaljen izvir Bilpa.

Po pripovedkah naj bi tam, kjer je bila kovačnica, živel mož, ki je bil hudičev hlapec in strokovnjak za izdelavo metel za jahanje. Pri obnavljanju kovačnice je baje lastnik v kotu našel zakopan lonec, v katerem je bilo navodilo za izdelavo coprniških metel. Kovačija Verderber je edina delujoča kovačija daleč naokoli.

ENG Kovačija BilpaThe smithy Bilpa

Above the caves rises the Bilpa wall, which Janez Vajkard Valvasor named “the wall of echoes”. Nature carved numerous human, animal and mythological images into this wall. Bilpa consists of four caves, the last one was discovered only in 1983. The entrance is in the wall, about 30 m above the road and it is 8 m wide and about 6 m high. Right behind the entrance there is a long hall with a lot of calcareous sinter, stalactites and stalagmites. In the hall the archaeologists found quite a few objects testifying to the settlement in this area already in prehistory. Under the 80-meter wall there is a 6-meter-deep lake, which is the spring of the river Rinža. It is the main river of the Kočevje plain and a typical karst underground stream. Underneath Kočevje its waters run into the sinkholes in the waterbed and run underground into the Bilpa spring 11.5 km away. According to legend, a man used to live at the smithy who worked for the devil and was an expert at making witch’s broomsticks. When the smithy was being restored the owner found a pot buried in the corner which contained instructions for making witch’s brooms. The Verderber smithy is the only active smithy in the vicinity.

DEU Kovačija BilpaDie Schmiede Bilpa

Über die Höhlen hebt sich die Wand Bilpa, die Valvasor die Wand der Echos nannte. Drinnen schuf die Natur mehr Menschen -, Tier – und Sagengestalte.  Bilpa besteht aus vier Höhlen – die letzte wurde erst 1983 entdeckt. Der Eingang ist in der Wand etwa 30 Meter über die Straβe, 8 Meter breit und 6 Meter hoch. Hinter dem Eingang ist ein langer Saal mit vielen Sintern und Tropfsteinbildungen. Hier fanden die Archäologen mehr Gegenstände, die von einer Siedlung in dieser Gegend schon vor langer Zeit in der Vergangenheit berichten. Vor den 80 Metern groβer Wand liegt 6 Meter tiefer See, wo der Fluss Rinža quellt. Er ist der Hauptfluss im Gottscheer Feld und ein typischer Karst – Schwindebach. Unter Kočevje verliert er das Wasser durch die Sauglöcher im Fluβbett und flieβt unter der Erde in die 11, 5 km entfernte Quelle Bilpa. Eine Sage erzählt, dass dort wo die Schmiede stand ein Mann lebte, der Teufels Diener war und meisterhaft die Hexenbesen machte. Bei der Renovierung der Schmiede fand der Besitzer in einer Ecke einen vergrabenen Topf, in dem die Anweisungen für die Herstellung der Hexenbesen war. Die Schmiede Verderber ist die einzige noch laufende Schmiede weit und breit.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
kovacija bilpa slo 1024x576 Kovačija BilpaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 391#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Kovačija Bilpa
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Kovačija Bilpa
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Kovačija Bilpa
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Kovačija Bilpa
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
i jpg Kovačija Bilpa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kocevje Kovačija Bilpa
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Kovačija Bilpa
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Kovačija Bilpa
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Kovačija Bilpa
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevje
Kočevsko jezero
Grajska vas
Staro mestno jedro Sevnica

Iskalni nizi prispevka:


|  bilpa  |  kovačija bilpa  |  

Komentirajte