Podružnična cerkev sv. Vida

i jpg Podružnična cerkev sv. Vida SLO Podružnična cerkev sv. VidaPodružnična cerkev sv. Vida

Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen in razdeljen v vzdolžna polja. Nad ladjo je višji, spuščen in gladek ter belo prebarvan. Cerkev je bila leta 2001 proglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

ENG Podružnična cerkev sv. VidaThe succursal Church of St. Vitus

The church consists of a square nave and a semi-circularly-concluded altar. It was renewed in 1904. Its particularity is the bell tower, which is somewhere between a campanile and a harebell . Its western side is open, the entrance is hewed and closed with planks. Beneath the baroque painted interior from 1657 an older fresco is visible. The ceiling above the nave is double. In the back above the wooden loft it is older, wooden and divided into parallel areas. Above the nave it is higher, lowered, smooth and painted in white. The church was proclaimed a local cultural monument in 2001.

DEU Podružnična cerkev sv. VidaDie Filialkirche St. Vitus

Die Kirche mit einem quadratischen Kirchschiff und halbkreisförmig abgeschlossenen Altarteil wurde 1904 renoviert. Eine Besonderheit stellt der Glockenturm dar, der ein Zwischentyp des Dachkirchturms und des Glockengiebels ist. Seine Westseite ist geöffnet und der Eingang behaut und mit den Bretten geschlossen. Das Innere der Kirche wurde 1657 in der Barockzeit bemalt. Darunter ist eine ältere Bemalung sichtlich. Die Decke des Kirchschiffs ist doppelt. Hinten über den hölzernen Chor ist die ältere Decke, die auf longitudinale Felder verteilt ist. Über das Kirchschiff ist die höhere, abgesenkte, glatte und weiβ bemalte Decke. Die Kirche wurde 2001 zum Kulturdenkmal von lokaler Bedeutung erklärt.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
pod cerkev sv vida slo 1024x576 Podružnična cerkev sv. VidaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 411#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
cerkev sv  jerneja Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Podružnična cerkev sv. Vida
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
i jpg Podružnična cerkev sv. Vida
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Podružnična cerkev sv. Vida
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Podružnična cerkev sv. Vida
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Podružnična cerkev sv. Vida
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Podružnična cerkev sv. Vida
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
kocevje Podružnična cerkev sv. Vida
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Podružnična cerkev sv. Vida
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Podružnična cerkev sv. Vida
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Grajska vas
Kočevje
Kočevsko jezero
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami

Komentirajte