Letno gledališče Pod goroj

letno gledalisce Letno gledališče Pod gorojSLO Letno gledališče Pod gorojLetno gledališče Pod goroj

Prelepo letno gledališče »Pod goroj«, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja, se nahaja v senci mogočnih smrek in je edinstveno v Sloveniji. Je amfiteatralne oblike, z 800–1000 sedeži in je izredno akustično. Zgrajeno je bilo leta 1931 na pobudo domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka Ljubljanske opere. Že leto kasneje so tu uprizorili prvo predstavo, Finžgarjevo igro Divji lovec. Letne gledališke igre so iz leta v leto privabljale gledalce in polnile kamniti amfiteater. Za Mariborčane so k vsaki predstavi organizirali poseben vlak. Rekorden obisk sta doživeli igri Miklova Zala (1938) in Matija Gubec (1940), saj si ju je ogledalo preko 6000 gledalcev. Naravno okolje ruškega letnega gledališča je še danes skoraj neokrnjeno, manjkajo le posamezna drevesa, med njimi tudi velikanska lipa, nekdanji simbol ljudskih iger. Ostala pa sta skromna kapelica in »knežji kamen«, ki sta v letih 1933 in 1938 predstavljala kulisi za izvedbo Jurčičevih Rokovnjačev in Sketove Miklove Zale. Prvotno gledališko dejavnost z več kot tričetrtstoletno tradicijo uprizarjanja galedaliških iger danes dopolnjujejo komedije ter glasbene, plesne in otroške prireditve, ki potekajo konec avgusta v okviru festivala Letni oder Ruše.

ENG Letno gledališče Pod gorojSummer Theater Pod goroj

The beautiful summer theater “Pod goroj” (Below the mountain), as the locals call the area below the slopes of the Pohorje hills, is situated in the shade of mighty spruce trees and is unique in Slovenia. It has an amphitheatric shape, it holds 800-1000 seats and it is very acoustic. It was built in 1931 at the incentive of a local, Vekoslav Janko, who was at that time the leading voice of the Ljubljana Opera House. The following year the first play was performed here – Divji lovec (Poacher) by Fran Saleški Finžgar. Summer theater plays started filling up the stone amphitheater by attracting a bigger audience each year. For the citizens of Maribor a special train was organized to take them to see each play. Two plays, Miklova Zala (1938) and Matija Gubec (1940) broke the record, because over 6000 people saw them on stage. The natural surroundings of the summer theater in Ruše remain almost intact until this day, the only part that is missing are some individual trees, among them a giant linden tree which used to be a symbol of folk plays. What remains is a small chapel and the “prince’s stone” which were parts of the stage scenery in the years 1933 and 1938 in the play by Josip Jurčič titled Rokovnjači (Bandits) and a play by Jakob Sket titled Miklova Zala. The original theatrical activity with a more-than-75-year tradition of staging theatrical plays is today complemented by comedies and musical, dance and children events, which take place at the end of August at the Letni oder Ruše festival (The Summer Stage Ruše festival).

DEU Letno gledališče Pod gorojDas Sommertheater Pod goroj

Das schöne Sommertheater „Pod goroj“, das von den Einheimischen nach einem Teil im Vorland des Pohorje-Gebirges genannt wurde, liegt im Schatten mächtiger Fichten und ist einzigartig in Slowenien. In Form eines Amphitheaters mit 800-1000 Plätzen ist das Theater auβerordentlich akustisch. Es wurde 1931 erbaut und von einem Einheimischen Vekoslav Janko initiiert, der auch der Star im Opernhaus in Ljubljana war. Schon ein Jahr später wurde hier das erste Stück aufgeführt „Divji lovec“ von Finžgar. Sommertheaterspiele besuchten von Jahr zu Jahr viele Zuschauer, so dass das Steinamphitheater voll war. Die Einwohner von Maribor organisierten bei jeder Aufführung einen besonderen Zug. Der Rekordbesuch mit mehr als 6000 Zuschauern hatten die Aufführungen „Miklova Zala“ (1938) und „Matija Gubec (1940). Der Naturumwelt des Sommertheaters in Ruše ist heute fast unversehrt. Es fehlen nur einige Bäume, so wie auch riesiger Lindenbaum, das ehemalige Symbol der Volksspiele. Nur die bescheidende Kapelle und „der Fürstenstein“ blieben übrig, die in den Jahren 1933 und 1938 als Kulisse für die Aufführungen von „Miklova Zala“ von Sket und „Rokovnjači“ von Jurčič dienten. Die ursprüngliche Theatertätigkeit mit der Tradition seit mehr als einem dreiviertel Jahrhundert von Aufführungen der Theaterspiele, ergänzen heute Komödien, Musik- , Tanz- und Kindervorstellungen, die Ende August im Rahmen des Festivals „Letni oder“ in Ruše verlaufen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
letno gledalisce slo 1024x576 Letno gledališče Pod goroj Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 201#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Areh Pohorje Letno gledališče Pod goroj
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
pragozd sumik Letno gledališče Pod goroj
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Letno gledališče Pod goroj
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Letno gledališče Pod goroj
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
vurberk Letno gledališče Pod goroj
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
zgornji duplek Letno gledališče Pod goroj
Zgornji Duplek Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih ...
Podrobneje...
spodnji duplek Letno gledališče Pod goroj
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
zgornja korena Letno gledališče Pod goroj
Zgornja Korena Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, ...
Podrobneje...
sportni park Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše Obsega tri športne komplekse: pokriti bazen s fitnesom, whirpoolom in kegljiščem; športno dvorano za košarko, odbojko, gimnastiko, športno plezanje na umetni steni in rekreacijsko telovadbo ter zunanje športne površine za mali nogomet, košarko, odbojko na mivki in rusko kegljanje. Po več kot tridesetih letih so Ruše leta 2007 dobile nov sodobni pokriti bazen za organizirano skupinsko in individualno ...
Podrobneje...
Cerkev Sv Pankracija Letno gledališče Pod goroj
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
Areh
Pragozd Šumik
Staro trško jedro
Župnijska cerkev Ruše
Vurberk
Zgornji Duplek
Spodnji Duplek
Zgornja Korena
Športni park Ruše
Cerkev sv. Pankracija

Komentirajte