Muzej na prostem Rogatec

muzej rogatec 300x225 Muzej na prostem RogatecSLO Muzej na prostem RogatecMuzej na prostem Rogatec

Nastal je na podlagi ideje domačinov o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa prerasel v največji muzej na prostem v Sloveniji. Razglašen je za kulturni spomenik, leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta.

V muzeju si lahko ogledate, kako so živeli kmetje in obrtniki s tega območja v 19. in na začetku 20. stoletja. Jedro muzeja tvori nekaj originalnih objektov, to so stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, kozolec in svinjak ter rekonstrukcije vodnjaka, čebelnjaka, viničarske hiše, brajd, kovačije in nekdanje podeželske trgovine.

Pestro muzejsko zbirko še dodatno bogatijo doživljajske delavnice. Obiskovalci se lahko naučijo speči kruh, plesti iz ličja, preiskusijo svoje spretnosti v hoji s hoduljami, obiščejo kovača ali pod kozolcem zaplešejo že pozabljen ljudski ples.

ENG Muzej na prostem RogatecOpen-air Museum Rogatec

It came into existence on the basis of an idea of the local people about preserving the house in which poet Jože Šmit was born. Later it became the largest open-air museum in Slovenia. It has been declared cultural monument and in 1997 it was nominated for the European Museum of the Year.

In the museum you can see how peasants and craftsmen from this area lived in the 19th and the beginning of the 20th century. Some of the original buildings make up the heart of the museum. These are the apartment house, farmbuilding, hay-rack and pigsty, and also reconstructions of the fountain, beehouse, vinedresser’s cottage, trellis, forge and former country shop.

The variegated museum collection is also enriched by different activity workshops. Visitors can learn how to bake bread, knit with husks, try their skillfulness in walking on stilts, visit the blacksmith or dance the forgotten folk dance under the hay-rack.

DEU Muzej na prostem RogatecDas Freilichtmuseum Rogatec

Es ist auf Grund der Idee der Einheimischen entstanden, das Geburtshaus des Dichters Jože Šmit zu erhalten. Später ist es zum größten Freilichtmuseum in Slowenien geworden. Es wurde zum Kulturdenkmal erklärt, 1997 wurde es für den Jahrespreis der Europäischen Museen nominiert

Im Museum können Sie sich anschauen, wie Bauer und Handwerker aus diesem Gebiet im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Den Kern des Museums bilden einige Originalobjekte: das Wohnhaus, das Wirtschaftsgebäude, die Heuharfe, der Schweinestall und die Rekonstruktionen eines Brunnens, eines Bienenhauses, eines Winzerhauses, Pergolen, einer Schmiede und eines ehemaligen Landgeschäftes.

Die bunte Museumssammlung wird mit Erlebnisworkshops noch zusätzlich bereichert. Besucher können lernen, wie man Brot backt und Lieschblätter flicht, sie können ihre Geschicklichkeit in Stelzen ausprobieren, den Schmied besuchen oder unter der Heuharfe einen schon vergessenen Volkstanz tanzen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
muzej rogatec slo 1024x576 Muzej na prostem Rogatec
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 141#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
dvorec strmol Muzej na prostem Rogatec
Dvorec Strmol Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Muzej na prostem Rogatec
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
seskov dom Muzej na prostem Rogatec
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Muzej na prostem Rogatec
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Muzej na prostem Rogatec
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Muzej na prostem Rogatec
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
grad sevnica Muzej na prostem Rogatec
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
ajdovski gradec Muzej na prostem Rogatec
Ajdovski gradec Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ...
Podrobneje...
tinsko1 Muzej na prostem Rogatec
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Muzej na prostem Rogatec
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
Dvorec Strmol
Grajska vas
Šeškov dom
Grad Žovnek
Braslovče
Staro mestno jedro Sevnica
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Ajdovski gradec
Tinsko
Podružnična cerkev sv. Vida

Iskalni nizi prispevka:


|  MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC  |  

Komentirajte