Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika

i jpg Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika SLO Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza KrstnikaNajdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika

Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako kot prejšnja svetniku Janezu Krstniku.Poleg cerkve stoji najdebelejši oreh v Sloveniji, ki je star več kot 400 let. V prsni višini obsega 434 centimetrov, visok pa je 15 metrov. Kočevsko območje ima precej ostro podnebje, ki za rast orehov ni najbolj ugodno. Dejstvo, da najdebelejši oreh raste ravno tu, pa se ujema z ugotovitvami, da drevesa prav v robnih razmerah in na robu svojega areala pogosto dosegajo največje mere. Pod orehom je kamnita klop z vklesano letnico 1696. Nekoč so se vaški možje tu najraje zbirali in sprejemali pomembne odločitve za kraj.


ENG Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza KrstnikaThe widest nut tree and the Church of the St. John the

Today a new church and a chestnut promenade with the widest nut tree in Slovenia stand on the highest point in the middle of the village. The originally baroque church from 1407 was demolished between 1953 and 1956. On the foundations of the old church a new foundation stone was laid in 1994 for the new church in Kočevska Reka. After 5 years of building it was consecrated in July 1999 as the church of St.John the Baptist, just like the old one. Next to the church stands the widest nut tree in Slovenia, which is over 400 years of age. At chest height its circumference measures 434 cm and it is 15 m high. The Kočevje region has a severe climate which is not appropriate for the nut trees. However, the fact that the widest nut tree is growing here matches the findings that trees of extreme measurements can be found in extreme natural conditions, at the edge of their area. Under the tree there is a stone bench with the carved year of 1696. In the past the village men would gather here and make important decisions.


DEU Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza KrstnikaDer Dickste Nuβbaum und die Kirche St. Johannes des Täufers

Mitten im Dorf, auf dem höchsten Gipfelpunkt stehen die neue Kirche und die Kastanienallee mit dem dicksten Walnussbaum Sloweniens. Die ursprüngliche Barockkirche aus dem Jahr 1407 wurde zwischen den Jahren 1953 und 1956 abgerissen. Auf den Fundamenten wurde 1994 der Grundstein für die neue Kirche in Kočevska Reka gelegt. Nach 5 Jahren Bauarbeiten, im Juli 1999, wurde sie so wie die frühere Kirche dem Heiligen Johannes des Täufers geweiht. Bei der Kirche steht der dickste Walnussbaum Sloweniens, der mehr als 400 Jahre alt. Er erreicht eine Höhe von 15 Metern und hat in Brusthöhe einen Umfang von 434 cm. In dieser Gegend ist das Klima ziemlich rau und für das Wachstum der Walnüsse eher unfreundlich. Die Tatsache, dass der breiteste Walnussbaum gerade hier wächst, weist nach, dass die Bäume Aufgrund der Randverhältnisse und an der Ecke ihres Areals häufig das höchste Maβ erreichen. Unter dem Walnussbaum ist eine Steinbank, die die Jahreszahl 1696 trägt. Früher trafen sich hier die Dorfmänner zusammen um die wichtigen Entscheidungen für den Ort zu treffen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
najdebelejsi oreh slo Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza KrstnikaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 421#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
kocevje Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
tinsko1 Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Kočevsko jezero
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Kočevje
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Grajska vas
Tinsko

Komentirajte