Cerkev Presv. Rešnjega telesa

i jpg Cerkev Presv. Rešnjega telesaSLO Cerkev Presv. Rešnjega telesaCerkev Presv. Rešnjega telesa

Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru leta 1911 so na novo zgradili streho in hruškasto kapo zvonika. Po vsej širini prezbiterija sega glavni pozlačen oltar, na katerega se je leta 1677 podpisal Paulus Rainilovitsch. Ob cerkvi je bilo od leta 1669 pokopališče. Tam so leta 1751 sezidali kapelo Božjega groba. Od pokopališke kapele sv. Križa do cerkve je vodilo štirinajst postaj Križevega pota. Cerkev in pokopališče sta bila v letih med 1966 in 1986 opuščena.

ENG Cerkev Presv. Rešnjega telesaThe succursal Church of Chorpus Christi

The church was first mentioned in 1471 and also later in 1526 when an inventory of all the valuables was being made. The present building is basically from the 17th century. That is when the arched nave was built and on its west side a campanile with a pyramidal roof and an entrance through the bell room was added. The nave is of a square shape and a newer vestry was built along the western side of the presbytery. After the fire in 1911 the roof and the pear-shaped cap of the campanile were rebuilt. Alongside the presbytery there is the main gilded altar which was signed by Paulus Rainilovitsch in 1677. There was a cemetery along the church since 1669 and in 1751 the chapel of the Holy Sepulchre was built there. There were 14 Stations of the Cross from the cemetery chapel of the Holy Cross to the church. The church and the cemetery were abandoned between the years 1966 and 1986.

DEU Cerkev Presv. Rešnjega telesaDie Filialkirche des Heiligen Fronleichnams (Chorpus Christi)

Die Kirche wurde erstmals im Jahr 1471 erwähnt. Das Heiligtum wurde dann auch bei der Inventur der Wertgegenstände genannt. Das heutige Gebäude ist im Grunde aus dem 17. Jahrhundert, als das gewölbte und longitudinale Kirchenschiff errichtet wurde. An der Westseite wurde ein Kirchturm mit dem pyramidenförmigen Dach und dem Eingang durch den Glockenraum angebaut. Das Kirchenschiff ist rechteckig. Dem Presbyterium wurde auf der nördlichen Seite eine neuere Sakristei errichtet. Nach dem Groβfeuer im Jahr 1911 wurden das Dach und die birnenförmige Kuppel des Kirchturms neu gebaut. Der vergoldete Hauptaltar erstreckt sich auf der ganzen Breite des Presbyteriums, den Paulus Rainilovitsch 1677 unterschrieben hat. Neben der Kirche stand seit 1669 ein Friedhof, wo 1751 die Gottesgrab – Kapelle erbaut wurde. Von der Friedhofs Kreuzkapelle bis zur Kirche führten 14 Kreuzwegsstationen. Die Kirche und der Friedhof wurden zwischen den Jahren 1966 und – 86 verlassen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
cerkev pr resnjega telesa slo 1024x576 Cerkev Presv. Rešnjega telesaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 331#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 


 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
i jpg Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
kocevje Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Grajska vas
Kočevje
Kočevsko jezero
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami

Komentirajte