Pragozd Šumik

pragozd sumik 225x300 Pragozd ŠumikSLO Pragozd ŠumikPragozd Šumik

Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini Falskega ribnika. Od povirja do izliva v Dravo se spusti za več kot 1000 m. Na začetku je njen strmec majhen, zelo pa se poveča v predelu, kjer teče skozi pragozd. Tam tvori številne brzice ter slapova Veliki in Mali Šumik. Veliki Šumik je visok 36 m in je najvišji slap na nekarbonatni podlagi v Sloveniji. Zaradi širine in bogate vodnatosti je zelo slikovit. 400 m pod njim je Mali Šumik, visok 9 m. Dolina Lobnice je imela v preteklosti velik pomen za razvoj gospodarske dejavnosti. Bila je dolina žag in mlinov, po njej je bila speljana ruška ali »lobniška vodna riža«, razvito je bilo glažutarstvo in kovaštvo.

ENG Pragozd ŠumikPrimeval forest Šumik

It is a highly secured forest preserve, which extends over 15 hectares and in which no tree has ever been cut down. It has been preserved because of its location, the inaccessible and steep slopes of Lobnica. In 1967 it was protected as a special-purpose forest: the only Slovene primeval forest on silicate ground and one of scarce remnants of Pohorje’s natural vegetation. Lobnica is one of Pohorje’s bigger streams. Its spring is under the peak Klopni vrh near the pond Falski ribnik. From the spring to the mouth (where it pours into the river Drava) it drops over 1000 meters. At the beginning the drop is smaller and it notably increases in the area of the primeval forest. There it creates many rapids and two waterfalls: Veliki Šumik (Big Murmur) and Mali Šumik (Little Murmur). The Veliki Šumik waterfall is 36 meters tall and it is the tallest waterfall on a non-carbonate surface in Slovenia. Its width and amount of water make it very picturesque. 400 meters below it is the Mali Šumik waterfall, which is 9 meters tall. In the past the Lobnica valley was very important for the development of economic activity. It was the valley of sawmills and watermills, through it ran the Ruše or Lobnica water trail, glassmaking and forging were also quite developed.

DEU Pragozd ŠumikDer Urwald Šumik

Ist ein streng geschütztes Waldreservat mit einer Fläche von 15 Hektaren, in dem die Bäume noch nie gefällt wurden. Wegen der unzugänglichen Steilhänge in Lobnica, blieb der Wald erhalten. 1967 wurde er mit besonderer Absicht geschützt: als der einzige slowenische Urwald auf der Silikatgrundlage und einer der wenigen Reste natürlicher Vegetation in Pohorje. Lobnica gehört zu den gröβten Bächern im Pohorje-Gebirge und quellt unter dem „Klopni vrh“ (Zeckengipfel), in der Nähe von „Falski ribnik“ (Teich Falsko). Sie flieβt mehr als 1000 Meter von ihrer Quelle bis zur Mündung in den Fluss Drau. Zuerst ist das Gefälle sehr klein, es wird aber vergröβert im Bereich, wo Lobnica durch den Urwald flieβt. Dort entstehen viele Stromschnellen und Wasserfälle Veliki und Mali Šumik (Gröβer und Kleiner Šumik). Veliki Šumik mit einer Höhe von 36 Metern, ist der höchste Wasserfall auf nicht – karbonatischem Boden in Slowenien. Wegen seiner breiten und prachtvollen Schüttung ist er sehr malerisch. 900 Meter unter ihm ist Mali Šumik, mit einer Höhe von 9 Metern. Lobnica Tal hatte in der Vergangenheit enorme Bedeutung für die Entwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeiten. Das war ein Tal der Sägen und Mühlen und wo auch die Glashütte und das Schmiedehandwerk entwickelt wurden. Es wurde auch mit einem „Wasserstreifen Lobnica oder Ruše“ durchzogen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
pragozd sumik1 1024x576 Pragozd Šumik
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 221#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Areh Pohorje Pragozd Šumik
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
letno gledalisce Pragozd Šumik
Letno gledališče Pod goroj Prelepo letno gledališče »Pod goroj«, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja, se nahaja v senci mogočnih smrek in je edinstveno v Sloveniji. Je amfiteatralne oblike, z 800–1000 sedeži in je izredno akustično. Zgrajeno je bilo leta 1931 na pobudo domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka Ljubljanske opere. Že leto kasneje so tu uprizorili prvo predstavo, Finžgarjevo igro Divji lovec. ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Pragozd Šumik
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Pragozd Šumik
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
i jpg Pragozd Šumik
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Pragozd Šumik
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
vurberk Pragozd Šumik
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
zgornji duplek Pragozd Šumik
Zgornji Duplek Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih ...
Podrobneje...
spodnji duplek Pragozd Šumik
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
zgornja korena Pragozd Šumik
Zgornja Korena Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, ...
Podrobneje...
Areh
Letno gledališče Pod goroj
Staro trško jedro
Župnijska cerkev Ruše
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevsko jezero
Vurberk
Zgornji Duplek
Spodnji Duplek
Zgornja Korena

Iskalni nizi prispevka:


|  pragozd šumik  |  cerkev sv barbare v koreni  |  

Komentirajte