Projekt mTURIST

Projekt mTURIST – tehnološko napredno informiranje, nevsiljiva in učinkovita promocija ter turistu prijazno pridobivanje povratnih statističnih podatkov


NAMEN PROJEKTA mTURIST IN NJEGOVI PRIČAKOVANI REZULTATI


Izhodišče

V Sloveniji je na področju turizma moč zaznati problem, ki nastaja pri informiranju domačih in tujih turistov ob obisku posameznih znamenitosti. Velikokrat se namreč zgodi, da turisti (posebno tisti individualni) zapustijo določeno znamenitost, ki so si jo prišli ogledat, ne da bi o njej prejeli ključne informacije. Drugi problem, ki se ob tem pojavlja, je tudi ta, da turistični ponudniki velikokrat o obiskovalcu, ki si je ogledal njihovo znamenitost, sploh nimajo podatka oz. o njem nič ne vedo. Trenutno stanje, ki ga lahko sicer bolj redko zasledimo v praksi (gledano s strani števila znamenitosti, ki jih imamo v državi), je delno reševanje tega problema s klasičnimi informativnimi tablami in organiziranimi vodniškimi službami. Prvo je funkcionalno pomanjkljivo, drugo pa je neprimerno dražje od rešitve, ki jo ponujamo.

Namen projekta

Naš namen je vzpostavitev dvosmerne komunikacije med turistom in lastnikom oz. upravljalcem turistične znamenitosti (mTURIST partner) ter turistom in turističnim ponudnikom (mTURIST ponudnik) ter oglaševalcem (mTURIST oglaševalec). Na eni strani mTURIST partner, mTURIST ponudnik in mTURIST oglaševalec preko sodobnih komunikacijskih kanalov (internet, različna spletna socialna omrežja, elektronska pošta, RSS vir, mobilni telefon) posredujejo koristne in uporabne informacije turistu, na drugi strani pa turist z uporabo ponujenih storitev mTURIST partnerjem, ponudnikom in oglaševalcem posredno sporoča podatke o svojem obisku, uporabi mTURIST orodij, pregledu predstavljene ponudbe …,  pri čemer vsaka od naštetih treh strani pridobi le zase relevantne povratne podatke. Pri pridobivanju tovrstnih podatkov dosledno sledimo načelu varovanja uporabnikove zasebnosti.  mTURIST je projekt, ki je v skladu s smernicami Razvojnega načrta in usmeritvami slovenskega turizma 2007–2013, ki je bil formiran na nacionalni ravni.


Shematični prikaz projekta mTURIST
pm1 Projekt mTURIST


Splošni cilji projekta

Naš cilj je izboljšati turistično ponudbo na področju lokalnega turizma ter dvigniti prepoznavnost turističnih znamenitosti v državi in s povratnimi informacijami zagotoviti osnove za nadaljnje načrtovano delo na področju obstoječih znamenitosti.

Pričakovani rezultati

Pričakovan rezultat je višja stopnja prepoznavnosti slovenskih turističnih znamenitosti med domačimi in tujimi turisti, posledično tudi povečanje obiska vključenih znamenitosti in prispevek k večjemu poznavanju turistov, ki obiskujejo vključene znamenitosti.


Želimo si, da bi v prihodnje skupaj promovirali lepote vašega kraja!


trzenje2 Projekt mTURISTPodpora mTURIST partnerjem, ponudnikom, oglaševalcem: +386 590 30 621
Podpora mTURIST uporabnikom: +386 31 61 41 60


[adrotate group="4"]