Razbor pod Lisco

razbor pod lisco 300x199 Razbor pod LiscoSLO Razbor pod LiscoRazbor pod Lisco

Je hribovska vasica, katere središče leži na 485 metrih nadmorske višine ob boku 948 metrov gorate Lisce ter v objemu Velikega Kozja, Lovrenca in Kamrce. Zaradi velike župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika konec dolgega grebena je vidna daleč naokoli. Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje urejenosti in čudovitega razgleda, poznan predvsem po bogatem in raznolikem kulturnem in družabnem življenju, gibalo katerega so skupine, ki ohranjajo kulturno bogastvo in ljudsko izročilo hribovskih krajev pod Lisco ter skozi pesem, ples in narodno nošo prenašajo etnološko bogastvo na mlajše rodove.

Razbor je znan tudi po tradicionalnih kulturnih Razborskih večerih, Razborskem pasijonu, številnih kulturnih dogodkih v Domu krajanov, rastišču encijana na Lovrencu in drugem.

Obiskovalci poleg Razborja radi obiščejo tudi bližnji Lovrenc, ki se nahaja severno od Razborja nad zaselkom Okróglice. Lovrenc je naziv s travniki obraščene vzpetine, vrh katere stoji cerkev sv. Lovrenca iz prve polovice 16. stoletja. Zgodba o nastanku cerkve je povezana s prastaro legendo o pastirčku Lovrencu, zapisano tudi v knjižici, ki vam je na voljo na Razborju. Lovrenc je poleg cerkve znan zlasti kot naravno rastišče velikega modrega encijana, kranjske lilije in endemične opojne zlatice, ki raste samo v Posavju in Zasavju. Ob severnem delu cerkve je moč čutiti tudi izjemno energijsko točko. Ob poti na Lovrenc lahko v Okróglicah obiskovalci obiščejo tri turistične kmetije, ki nudijo možnost nočitev, in kjer lahko okusijo tudi značilne krajevne jedi.

Skozi Razbor vodi glavna planinska pot na Lisco, imenovana Jurkova pot, po nekdanjem razborskem učitelju.  Lisca je eden najvišjih vrhov v Posavju. Čeprav ne doseže 1000 metrov nadmorske višine, pa v tem svetu, ki visokih gora ne premore, vidno izstopa. Že vrsto let je priljubljena planinska, pohodniška in izletniška točka. Vrh obraščajo prostrani planinski travniki, s katerih se ponujajo eni najlepših razgledov v Sloveniji.  Na samem vrhu se nahaja meteorološka postaja, tik pod njim pa sta planinski postojanki Tončkov dom in Jurkova koča. Na Lisco je mogoče priti po različnih planinskih pešpoteh, dostopna pa je tudi po asfaltirani cesti. Lisca je tudi vedno bolj priljubljeno izhodišče za gorske kolesarje in vzletišče za jadralne padalce ter jadralne zmajarje.

Razbor z okolico je odlična možnost za krajši nedeljski izlet ali za aktivne počitnice na podeželju.

Za več informacij obiščite spletno stran  www.dozivljaj.si ali pokličite na 07 81 65 462 ali 051 680 287.

ENG Razbor pod LiscoRazbor below Lisca

It is a small highland village, whose centre lies at 485 meters of height above sea level. It is situated at the side of the 948 meter- high mountain Lisca and surrounded by Veliko Kozje, Lovrenc and Kamrca. Because of the big parish church of St. John the Baptist at the end of the long ridge the village can be seen from far away. Since 2008 Razbor has boasted the title of the most beautiful highland village in Slovenia. Beside its tidiness and beautiful view it is most known for its rich and diverse cultural and social life at the centre of which are groups of people that maintain the cultural wealth and tradition of the highland villages below Lisca. They pass this ethnological wealth to the younger generations through song, dance and traditional garments.

Razbor is also known for its traditional cultural events such as Razborski večeri, Razborski pasijon, numerous cultural events at the Community centre, for the habitat of gentian at Lovrenc etc.

Apart from Razbor the tourists also like to visit the nearby Lovrenc, situated north of Razbor above the hamlet Okroglice. Lovrenc is a hill overgrown with meadows on top of which stands the church of St. Lawrence from the 1st half of the 16th century. The story of the origin of the church is connected to the ancient legend of the shepherd Lawrence which is also written in the booklet that is available at Razborje. Aside from the church Lovrenc is known as the natural habitat of the blue gentian, Carniola lily and the endemic Thore’s buttercup, which grows only in the Posavje and Zasavje regions. On the north side of the church a strong energy point can be felt. On the way to Lovrenc visitors can stop at Okroglice where they can visit 3 tourist farms which offer the possibility of an overnight stay and the tasting of typical local dishes.

Through Razbor leads the main alpine trail to Lisca which is called Jurkova pot after a former teacher from Razborje. Lisca is one of the highest peaks in the Posavje region. It may not reach the height of 1,000 meters, but it still prominently stands out in this area of lower peaks. It has been a popular mountain, trekking and tourist spot for a number of years. The top is overgrown with vast alpine meadows which offer some of the finest views in Slovenia. On the peak itself there is a meteorological station and right below it are the two mountain posts Tončkov dom and Jurkova koča. Many different walking paths lead to Lisca, but it can also be reached by an asphalt road. Lisca is becoming an increasingly important starting point for mountain bikers and as a runway for sky divers and hand-glider pilots.

Razbor and its surroundings are therefore a perfect option for a short Sunday trip or an active holiday in the country.

For more information please visit the website www.dozivljaj.si or call the numbers 00386 781 65 462 or 00386 51 680 287.

DEU Razbor pod LiscoRazbor unter Lisca

Ist ein Bergdorf, dessen Zentrum auf 485 Metern Höhe liegt neben 948 Metern hohen Berg Lisca und in Armen von Veliko Kozje, Lovrenc und Kamrca. Wegen der großen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer am Ende des langen Bergkammes, sieht man das Dorf weit und breit. Razbor wurde 2008 zum schönsten Bergdorf Sloweniens erklärt und ist für seine Ordnung und wundervolle Aussicht bekannt und vor allem für sein reiches und vielfältiges kulturelles und geselliges Leben. Dafür sorgen die Gruppen, die den Kulturreichtum und die Volksüberlieferung der Bergorte unter Lisca erhalten und mit dem Lied, Tanz und der Volkstracht den ethnologischen Reichtum den jüngeren Generationen überliefern.

Razbor ist bekannt auch für die traditionellen und kulturellen Razbor-Nächte, Razbor-Passion, die zahlreichen Kulturereignissen im Kulturheim Dom krajanov und für den Standort des Enzians auf Lovrenc.  Den nahegelegenen Lovrenc, der nördlich von Razbor über den Weiler Okroglice liegt, besichtigen die Besucher auch gern. Lovrenc ist mit Wiesen bedeckte Erhebung, auf deren Gipfel die St. Lorenz Kirche aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts steht. Die Geschichte über die Entstehung der Kirche ist mit uralter Legende über den Hirtenjungen Lovrenc verbunden und wurde in einem Büchlein aufgeschrieben, das Ihnen in Razbor zur Verfügung steht. Lovrenc ist neben der Kirche bekannt noch vor allem als Naturstandort des großen blauen Enzians, der Krainer Lilie und des endemischen Thora-Hahnenfußes, der nur in Posavje und Zasavje wächst. Neben dem nördlichen Teil der Kirche kann man auch einen außergewöhnlichen Energiepunkt spüren. Entlang dem Weg zu Lovrenc können die Besucher drei touristische Bauernhöfe besichtigen, wo sie übernachten und verschiedene heimische Speisen ausprobieren können.

Der Hauptalpenweg Jurkova pot, der nach dem ehemaligen Lehrer genannt wurde, führt durch Razbor auf Lisca. Lisca ist einer der höchsten Gipfel in Posavje, obwohl er die 1000 Meter Höhe nicht erreicht. Aber in dieser Welt, wo es keinen hohen Bergen gibt, hebt er sich von Allem deutlich ab. Seit vielen Jahren ist er ein beliebter Wander- und Ausflugspunkt. Die weiten Alpenwiesen bewachsen den Gipfel, von denen sich die schönsten Aussichten Sloweniens bieten. Auf dem Gipfel befindet sich die meteorologische Station und unter ihm sind die Schutzhütten Tončkov dom und Jurkova koča. Auf Lisca führen verschiedene Alpen-Wanderwegen oder eine Asphaltstraße. Lisca ist Immer mehr beliebter Ausgangspunkt für die Bergradfahrer und die Startbahn für die Fallschirmspringer und die Drachenflieger.

Razbor mit der Umgebung bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit für den kurzen Sonntagsausflug oder für den aktiven Urlaub auf dem Land.

Für mehr Infos besuchen Sie die Webseite: www.dozivljaj.si oder rufen Sie unter folgenden Nummern an: 00386 781 65 462 oder 00386 51 680 287.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
razbor slo 1024x576 Razbor pod LiscoPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 461#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
sentjanz Razbor pod Lisco
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Razbor pod Lisco
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
grad sevnica Razbor pod Lisco
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
ajdovski gradec Razbor pod Lisco
Ajdovski gradec Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Razbor pod Lisco
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Razbor pod Lisco
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Razbor pod Lisco
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
tinsko1 Razbor pod Lisco
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
i jpg Razbor pod Lisco
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Razbor pod Lisco
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
Leskovec nad Šentjanžem
Staro mestno jedro Sevnica
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Ajdovski gradec
Grajska vas
Grad Žovnek
Braslovče
Tinsko
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida

Iskalni nizi prispevka:


|  znamenitosti slovenije  |  razbor  |  razbor pod lisco  |  vas razbor  |  

Komentirajte