Šeškov dom

seskov dom Šeškov domSLO Šeškov domŠeškov dom

Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ostale nedokončane fasade. V takšni stavbi je od 1. do 4. oktobra 1943 potekal Zbor odposlancev slovenskega naroda, prvo neposredno izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi med drugo svetovno vojno. Zbor je bil največje politično zborovanje med narodnoosvobodilno borbo in s svojim bolj deklarativnim kot konstitutativnim značajem pomemben mejnik v razvoju narodnoosvobodilne borbe na Slovenskem. Zasedanje je zaradi varnosti potekalo ponoči, podnevi so bili odposlanci nastanjeni po okoliških vaseh. Udeležilo se ga je 572 neposredno in posredno izvoljenih ter delegiranih odposlancev, vseh udeležencev je bilo 650. Za zborovanje je bila dvorana posebej okrašena z napisi in gesli. Ti so bili poškodovani ali uničeni kmalu po nemški okupaciji Kočevja oktobra 1943. Skoraj nepoškodovan je ostal le napis nad odrsko odprtino »Narod si bo pisal sodbo sam«.

ENG Šeškov domThe cultural center Šeškov dom

The museum building is an extremely vital monument of Slovene statehood. It was built in 1936/37 as a Falcon house. The plans were made by the authorized construction engineer Gustav Trenz from Novo mesto. The house was intended as a multipurpose building with a large central gym – hall with a theatrical stage and side rooms. The grand opening was on 22 August 1938, but the Falcon house was not finished. Mainly it was the façades that were not completed. From 1 till 4 October 1943 there was an Assembly of the emissaries of the Slovene nation in the building. They were the first directly elected representation of an occupied nation in Europe during World War II. The assembly was the largest political gathering during the national liberation war and with its declarative rather that constituent meaning it is an important corner stone in the development of the national liberation fight on Slovene territory. For safety reasons the assembly took place at night, during the day the emissaries were staying in the nearby villages. The assembly had 572 directly and indirectly elected and delegated emissaries and the total number of the participants was 650. For the purpose of the assembly the hall was decorated with inscriptions and slogans. They were damaged or destroyed soon after the German occupation of Kočevje in 1943. The only one that was left almost undamaged is the slogan above the stage opening saying: “The nation will write its own judgement.”

DEU Šeškov domDas Kulturzentrum Šeškov dom

Das Museumsgebäude ist ein äuβerst wichtiges Denkmal der slowenischen Staatlichkeit. Es wurde in den Jahren 1936/37 erbaut und zuerst das Heim Sokolski dom genannt. Die Pläne stammen vom bevollmächtigten Bauingenieur Gustav Trenz aus Novo mesto. Es wurde als Mehrzweckgebäude gedacht, mit der groβen zentralen Sporthalle – dem Saal mit einer Theaterbühne und den Seitenräumen daneben. Bei der feierlichen Eröffnung, am 22. April 1938, wurde das Heim Sokolski dom noch nicht vollendet. Es sind im Grunde genommen die unvollendeten Fassaden geblieben. Im solchen Gebäude tagte vom 1. bis zum 4. Oktober 1943 die Versammlung der Delegierten des slowenischen Volkes – die erste indirekt gewählte Vertretung des okkupierten Volkes in Europa während des 2. Weltkrieges. Die Versammlung war die gröβte politische Versammlung während des slowenischen Nationalfreiheitskampfes. Mit seinem mehr deklamatorischen als konstitutiven Charakter ist sie ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des slowenischen Nationalfreiheitskampfes. Wegen der Sicherheit verlief die Versammlung in der Nacht, tagsüber wurden die Delegierten in den umliegenden Dörfern untergebracht. An der Versammlung gab es insgesamt 650 Teilnehmer, darunter waren 572 unmittelbar und mittelbar gewählte Delegierte. Der Saal wurde extra mit Inschriften und Slogans geschmuckt, die kurz nach der deutschen Besatzung im Oktober 1943 beschädigt und zerstört wurden. Nur die Inschrift über der Bühnenöffnung „Das Volk wird sein Urteil selbst schreiben“ blieb fast unbeschädigt.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
seskov dom slo 1024x576 Šeškov domPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 351#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 


 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Šeškov dom
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Šeškov dom
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Šeškov dom
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Šeškov dom
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
i jpg Šeškov dom
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kocevje Šeškov dom
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Šeškov dom
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
muzej rogatec Šeškov dom
Muzej na prostem Rogatec Nastal je na podlagi ideje domačinov o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa prerasel v največji muzej na prostem v Sloveniji. Razglašen je za kulturni spomenik, leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta. V muzeju si lahko ogledate, kako so živeli kmetje in obrtniki s tega območja v 19. in na začetku 20. stoletja. Jedro muzeja tvori nekaj originalnih ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Šeškov dom
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevje
Kočevsko jezero
Muzej na prostem Rogatec
Grajska vas

Iskalni nizi prispevka:


|  šeškov dom  |  seskov dom kocevje  |  šeškov dom prireditve  |  

Komentirajte