Sramotilni steber – Pranger

Sramotilni steber 219x300 Sramotilni steber  PrangerSLO Sramotilni steber  PrangerSramotilni steber – Pranger

Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. Sramotilne kazni so zavzemale pomembno mesto med kazenskimi sredstvi nižjega sodstva. Prestopnik je bil javno izpostavljen (priklenjen k steni, sramotilnemu stebru, križu, izpostavljen na sramotilnem odru, zaprt v norčevsko kletko, posajen na osla, vpet v klado, sramotilno klop in podobno). V pisnih virih iz leta 1336 se omenja, da imajo Poljane že od nekdaj lastno deželno in krvno sodišče. Kaznovalni čas je bil odvisen od teže prekrška, trajal pa je lahko od ene ure do celega dneva, lahko celo dlje. Obsojenec je bil lahko deležen posmeha, tepežkanja, roganja in obmetavanja z različno nesnago. Smrtne kazni so izvrševali na vislicah, gavgah, ki so bile postavljene vzhodno od Pake pri Predgradu. Nazadnje naj bi grajski birič na samo binkoštno soboto in nedeljo leta 1805 ob pranger privezal eno izmed Predgrajk. Ugotovljeno je bilo, da je njen mož ustrelil srno v Graščici. Ker je pobegnil, so njegovi ženi okrog vratu ovili čreva in jo z verigo priklenili h kamnu. Po pripovedovanju so ji k prangerju prinesli tudi podojit majhnega otroka, ker ga je še dojila in je obupno jokal. V Sloveniji so prangerji ohranjeni še v 12 krajih.

ENG Sramotilni steber  PrangerPillory

For minor misdemeanors such as theft, poaching, adultery and for those who trespassed against the local landowner, a 2-meter pillory was raised at the beginning of the 13th century in the vicinity of the small castle or today’s Community home. The smugglers which were very active in these parts in the mid-17th century were probably punished the same way. This type of punishment was an important penal measure of the lower judiciary. The offender was publicly exposed – chained to the wall, a pillar, cross, put on a pillory, locked in a fool’s cage, put on a donkey, put in the stocks or the bench etc. Written sources from 1336 state that Poljane always had their own provincial and death-penalty court . The term served depended on the weight of the offence, it could last from one hour up to one day or even longer. The offender was mocked at, beaten, scorned and all kinds of filth were thrown at him. Capital punishment was executed on the gallows which were placed near Predgrad, east of Paka. The last offender was put in the pillory on Whit Saturday and Sunday in 1805 and it was a woman from Predgrad. Apparently her husband shot a dear in Graščica, but then he escaped and so she was punished by having to wear bowels around her neck while being chained to the stone. According to testimony, she even had her baby brought to her for breast-feeding, because it was crying so hard. The pillories are still preserved in 12 towns across Slovenia.

DEU Sramotilni steber  PrangerDer Pranger

Im Fall von einem Diebstahl, wie z. B. der Jagdwilderei oder „raubšica“, dem Ehebruch oder wenn jemand gegen die Rechte der Herrschaft in Poljane verstoβen hat, wurde der 2 Meter groβe Pranger aufgestellt, der in der unmittelbaren Nähe des Schlöβchen oder des heutigen Genossenschaftshauses im 13. Jahrhundert stand. Wahrscheinlich wurden so auch die Schmuggler bestraft, deren Blütezeit in der Mitte des 17. Jahrhunderts war. Die Schmähstrafen hatten eine wichtige Stelle unter den Strafmitteln bei der Niedergerichtsbarkeit Der Delinquent wurde öffentlich ausgesetzt (an die Wand, den Pranger, den Kreuz, auf der Schmähbühne gestellt oder in den Narrenkäfig eingesperrt, sitzend auf dem Esel, gekettet an einem Holzblock oder einer Schmähbank und ähnliches). In den Schriftquellen aus dem Jahr 1336 wird erwähnt, dass Poljane schon seit eh und jeh eigenes Landgericht und Blutgericht hatte. Die Strafzeit hing von der Groβe des Verstoβes ab und konnte von einer Stunde bis zum ganzen Tag dauern oder sogar noch länger. Der Verurteilte konnte gespottet, geprügelt, verlacht und mit verschiedenem Schmutz beworfen sein. Die Todesstrafe wurde an einem Galgen ausgeführt, die östlich von Paka bei Predgrad aufgestellt wurde. Zuletzt sollte der Scherge an einem Pfingstensamstag und Sonntag 1805 an den Pranger eine von den Frauen aus Predgrad binden. Es wurde festgestellt, dass ihr Mann ein Reh in Graščica schoss. Weil er weg lief, wickelte man seiner Frau den Darm um den Hals und kettete sie an einen Stein. Nach der Erzählung brachte man ihr zum Pranger ihr kleines Kind, damit sie es noch stillen konnte, weil das Kind schrecklich weinte. In Slowenien blieben die Pranger in 12 Orten gut erhalten.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
pranger slo 1024x576 Sramotilni steber  PrangerPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 361#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 


 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Sramotilni steber  Pranger
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Sramotilni steber  Pranger
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
seskov dom Sramotilni steber  Pranger
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
cerkev sv jerneja Sramotilni steber  Pranger
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Sramotilni steber  Pranger
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
i jpg Sramotilni steber  Pranger
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kocevje Sramotilni steber  Pranger
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Sramotilni steber  Pranger
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Sramotilni steber  Pranger
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Sramotilni steber  Pranger
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Kovačija Bilpa
Šeškov dom
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kočevje
Kočevsko jezero
Grajska vas
Staro mestno jedro Sevnica

Iskalni nizi prispevka:


|  pranger  |  

Komentirajte