Staro mestno jedro Sevnica

staro jedro sevnica 300x199 Staro mestno jedro SevnicaSLO Staro mestno jedro SevnicaStaro mestno jedro Sevnica

Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila tu ustanovljena prva čitalnica v Posavju, tri leta kasneje pa je bil tu tudi tabor, ki je podpiral zamisli Zedinjene Slovenije. Leta 1862 je bila tod speljana železniška proga. Okrog postaje, ki je zaradi pomanjkanja prostora dobila svoje mesto izven starega dela naselja, je začel že pred prvo svetovno vojno rasti novejši del mesta. Med drugo svetovno vojno je bilo tako kot drugod v Posavju veliko ljudi na silo odvedenih z domov. Mnogi življenja v izgnanstvu in koncentracijskih taboriščih niso preživeli.

Danes ima Sevnica  okrog 5.000 prebivalcev in je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save.

V starem mestnem jedru, katerega osrednji del je Glavni trg, je ohranjenih več starih stavb, ki nemo pričajo o preteklosti naselja. Na Glavnem trgu stoji manjši Spodnji sevniški grad, ki nosi letnico 1613. V njem je danes sedež občinske uprave. Tu stojijo tudi obnovljeno znamenje s kipom sv. Martina iz 17. stoletja, neoromanska cerkev sv. Nikolaja in cerkev sv. Florjana iz leta 1443.

Osrednji znamenitosti Sevnice sta Grad Sevnica, imenovan tudi Zgornji sevniški grad, in Lútrovska klet.

Za več informacij obiščite spletno stran  www.dozivljaj.si ali pokličite na 07 81 65 462 ali 051 680 287.

ENG Staro mestno jedro SevnicaThe old town centre Sevnica

Sevnica was first mentioned in writing in the year 1275 with the German name Liechtenwald. The area was affected by many misfortunes throughout history – fires, plague, peasant uprisings and the Turkish invasions. However, the city survived and prospered through it all. The settlement under the castle with the same name got its borough rights in 1322, the right to hold fairs in 1513 and the right to annual cattle markets in 1783. In 1866 the first reading club in the Posavje region was established and 3 years later a folk assembly, supporting the ideas of United Slovenia, took place here. In 1862 the railway came through the town. The railway station was built outside of the old part of town due to lack of space and before the WW I the new part of town started growing around it. During the WW II many people all over the Posavje region were violently removed from their homes and very few survived the exile and the concentration camps.

Today Sevnica has about 5,000 inhabitants and it is an important local centre, which employs many people from near and far in the textile and wood industries. The city is increasingly merging with Boštanj, the settlement on the right side of the river Sava.

In the old town centre situated around the main square Glavni trg quite a few buildings which bear silent witness to the history of the settlement have been preserved. In the main square there is the smaller Lower Sevnica castle which was built in 1613 and today houses the municipal administration. Here one can also find the restored plague column from the 17th century with the statue of St. Martin, neoromanic church of St. Nicholas and the church of St. Florian from 1443.

The main sights in Sevnica however are the Sevnica castle, also known as the Upper Sevnica castle, and the Lutheran cellar.

For more information please visit the website www.dozivljaj.si or call the numbers 00386 781 65 462 or 00386 51 680 287.

DEU Staro mestno jedro SevnicaDer alte Stadtkern Sevnica

1275 wurde Sevnica zum ersten Mal schriftlich mit dem deutschen Namen Liechtenwald erwähnt. In der Geschichte blieb der Ort von Unglück nicht verschont – die Brände, die Pest, die Aufstände der Bauern, die Einfälle der Türken, trotzdem konnte er sich erhalten und entwickeln. 1322 erhielt er unter der gleichnamigen Burg die Marktrechte, 1513 das Messerecht und 1783 das Recht für die jährlichen Viehmessen. 1866 wurde hier in Posavje der erste slowenische Kulturverein gegründet, drei Jahre später wurde hier auch politische Volksversammlung, die die Ideen des Vereinten Sloweniens unterstützt. 1862 wurde hier die Bahnstrecke erbaut. Rund um den Bahnhof, der wegen der Raummangel seinen Platz außerhalb der alten Siedlung bekam, wuchs schon vor dem Ersten Weltkrieg ein neuer Teil der Stadt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden in Posavje viele Menschen mit Gewalt von Zuhause vertrieben. Viele haben das Leben im Exil und in den Konzentrationslagern nicht überlebt.

Heute hat Sevnica etwa 5.000 Einwohner und ist ein wichtiges Lokalzentrum, das vor allem in der Textil- und Holzindustrie die zahlreichen Menschen aus dieser und ferner Umgebung einstellt. Die Stadt wird immer mehr mit Boštanj verbunden, der Siedlung am gegenseiteigen, rechten Ufer des Flusses Sava.

Im alten Stadtkern, wo der Hauptmarkt der zentrale Teil ist, blieben mehr alte Gebäude erhalten, die von der Vergangenheit der Siedlung erzählen. Auf dem Hauptmarkt steht die kleine Untere Burg von Sevnica, mit der Jahreszahl 1613. Heute ist er der Sitz der Gemeindeverwaltung. Hier stehen auch der renovierte St. Martin Bildstock aus dem 17. Jahrhundert, die neoromanische St. Nikolaikirche und die St. Floriankirche aus dem Jahr 1443.

Die zentralen Sehenswürdigkeiten hier sind die Burg Sevnica, auch die Obere Burg von Sevnica genannt, und der Luther-Keller.

Für mehr Infos besuchen Sie die Webseite: www.dozivljaj.si oder rufen Sie unter folgenden Nummern an: 00386 781 65 462 oder 00386 51 680 287.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
staro jedro sevnica slo 1024x576 Staro mestno jedro SevnicaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 471#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
grad sevnica Staro mestno jedro Sevnica
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
ajdovski gradec Staro mestno jedro Sevnica
Ajdovski gradec Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ...
Podrobneje...
sentjanz Staro mestno jedro Sevnica
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
razbor pod lisco Staro mestno jedro Sevnica
Razbor pod Lisco Je hribovska vasica, katere središče leži na 485 metrih nadmorske višine ob boku 948 metrov gorate Lisce ter v objemu Velikega Kozja, Lovrenca in Kamrce. Zaradi velike župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika konec dolgega grebena je vidna daleč naokoli. Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje urejenosti in čudovitega razgleda, poznan predvsem po ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Staro mestno jedro Sevnica
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Staro mestno jedro Sevnica
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
kocevje Staro mestno jedro Sevnica
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Staro mestno jedro Sevnica
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Staro mestno jedro Sevnica
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Staro mestno jedro Sevnica
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Ajdovski gradec
Leskovec nad Šentjanžem
Razbor pod Lisco
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Kočevje
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom

Iskalni nizi prispevka:


|  stara sevnica  |  

Komentirajte