Zgornja Korena

zgornja korena 300x225 Zgornja KorenaSLO Zgornja KorenaZgornja Korena

Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, leta 1867 so jo preobokali in obnovili opremo. Ob cerkvi stoji tudi kip Jože Glonarja, ki je bil rojen leta 1885 v Zgornji Koreni. Bil je znan slavist in klasični filolog, znal je 14 jezikov, deloval je kot literarni zgodovinar, prevajalec, bibliotekar in leksikograf, s čimer si je pridobil ugledno mesto na znanstvenem in kulturnem področju. Na pokopališču stoji Zveličarjeva kapela in monumentalna družinska grobnica, pravi mavzolej, ki je imela tudi mašno licenco. Na križišču cest stoji trikotno znamenje, ki spominja na kugo v letih 1710 in 1712. Pri Ferkovem gradiču je kamnit kip sv. Riharda iz leta 1856. V bližini kraja pa je kamnolom znanega svetobarbarskega apnenca, ki so ga uporabljali že Rimljani. V bližini je vas Jablance, kjer se nahajata dve smučarski skakalnici, kjer se odvijajo smučarski skoki tudi poleti.

DEU Zgornja KorenaZgornja Korena

Korena ist eine Ortschaft im Tal des Baches Koren, mit dem Kern auf dem Gipfel, wo Sie sich jetzt befinden. Hier, auf 392 Metern, steht heute die Kirche St. Barbara, die man weit weg sehen kann und einen schön ordentlichen Park hat. An den sonnenseitigen Hängen liegen Weinberge, die im Tal in die Felder und Wiesen übergehen. Die Pfarrkirche St. Barbara, die 1789 erbaut wurde, steht heute auf der Stelle, wo früher die alte Kirche aus dem Jahr 1560 war. Sie wurde 1867 aufs Neue gewölbt und dazu wurde noch ihre Ausstattung renoviert. Neben der Kirche steht auch die Statue von Jože Glonar, der hier 1885 geboren wurde. Er war der bekannte Slavist, der klasische Philologe und konnte 14 Sprachen. Er war als literarischer Historiker, Übersetzer, Bibliothekar und Lexikograph tätig und erlangte somit hohes Ansehen im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich. Auf dem Friedhof steht die Zveličar Kapelle und monumentale Familiengruft, ein echtes Mausoleum mit einer Lizenz zum Lesen der Messe. Am Straβenkreuz steht ein dreieckiges Zeichen, das an die Seuche in den Jahren 1710 und 1712 erinnert. Bei Ferkovo gradišče ist eine Steinstatue von St. Richard aus dem Jahr 1856. In der Nähe des Ortes ist ein Steinbruch des bekannten Kalksteins, der der heiligbarbarischer Kalkstein genannt wird, und den schon die Römer benutzten. Nicht weit weg liegt das Dorf Jablance, in dem sich zwei Skisprungschanzen befinden, auf denen auch im Sommer das Skispringen stattfindet.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
zgornja korena slo 1024x576 Zgornja Korena
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST! Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 291#. Cena klica je enaka običajni ceni klica v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
zgornji duplek Zgornja Korena
Zgornji Duplek Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih ...
Podrobneje...
spodnji duplek Zgornja Korena
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
vurberk Zgornja Korena
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
Braslovce trg Zgornja Korena
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
kocevje Zgornja Korena
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Zgornja Korena
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
pragozd sumik Zgornja Korena
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
letno gledalisce Zgornja Korena
Letno gledališče Pod goroj Prelepo letno gledališče »Pod goroj«, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja, se nahaja v senci mogočnih smrek in je edinstveno v Sloveniji. Je amfiteatralne oblike, z 800–1000 sedeži in je izredno akustično. Zgrajeno je bilo leta 1931 na pobudo domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka Ljubljanske opere. Že leto kasneje so tu uprizorili prvo predstavo, Finžgarjevo igro Divji lovec. ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Zgornja Korena
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Zgornja Korena
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
Zgornji Duplek
Spodnji Duplek
Vurberk
Braslovče
Kočevje
Areh
Pragozd Šumik
Letno gledališče Pod goroj
Staro trško jedro
Župnijska cerkev Ruše

Iskalni nizi prispevka:


|  zgornja korena  |  zg korena  |  kulturni dom korena  |  

Komentirajte