Zgornji Duplek

zgornji duplek 300x225 Zgornji DuplekSLO Zgornji DuplekZgornji Duplek

Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih so najdišča fosilov. V Zgornjem Dupleku je bilo na reki Dravi tudi pristanišče, kjer so bili privezi za splave.

DEU Zgornji DuplekZgornji Duplek

Zgornji Duplek ist eine Ortschaft am linken Ufer der Drau. Das alte Fluβbett der Drau und die Landschaft neben ihr wurden wegen der biotopischen Vielfalt zum Landschaftspark Drava ernannt. Über diesen Ort liegt der Landschaftspark Kamenšček. Er ist ein Teil der Wälder von Slovenske gorice, wo einsam eine Steininsel des flachen Karst mit bekannten Karsterscheinungen liegt, so wie Karstquellen und Karsttrichter, und das ist eine sehr ungewöhnliche Erscheinung für diesen Teil Sloweniens. In nahen Steinbruchen sind die Fundstellen von Fossilien. In Zgornji Duplek war an der Drau auch ein Hafen, wo die Flöβe festgemacht wurden.

Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
zgornji duplek slo 1024x576 Zgornji Duplek
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST! Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 311#. Cena klica je enaka običajni ceni klica v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
spodnji duplek Zgornji Duplek
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
zgornja korena Zgornji Duplek
Zgornja Korena Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, ...
Podrobneje...
vurberk Zgornji Duplek
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
Braslovce trg Zgornji Duplek
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
kocevje Zgornji Duplek
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Zgornji Duplek
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
pragozd sumik Zgornji Duplek
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
letno gledalisce Zgornji Duplek
Letno gledališče Pod goroj Prelepo letno gledališče »Pod goroj«, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja, se nahaja v senci mogočnih smrek in je edinstveno v Sloveniji. Je amfiteatralne oblike, z 800–1000 sedeži in je izredno akustično. Zgrajeno je bilo leta 1931 na pobudo domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka Ljubljanske opere. Že leto kasneje so tu uprizorili prvo predstavo, Finžgarjevo igro Divji lovec. ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Zgornji Duplek
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Zgornji Duplek
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
Spodnji Duplek
Zgornja Korena
Vurberk
Braslovče
Kočevje
Areh
Pragozd Šumik
Letno gledališče Pod goroj
Staro trško jedro
Župnijska cerkev Ruše

Iskalni nizi prispevka:


|  ZGORNJI DUPLEK  |  

Komentirajte