Župnijska cerkev Ruše

vhod zupnijska cerkev ruse 300x218 Župnijska cerkev Ruše
zupnijska cerkev ruse Župnijska cerkev RušeSLO Župnijska cerkev RušeŽupnijska cerkev

Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike do renesanse in baroka). Na njeni zunanjosti so vidni sledovi gotike, ko prestopimo prag cerkve, pa zasije notranjost v polnem baročnem sijaju. Po turškem uničenju leta 1532 so cerkev prenovili. Ob koncu 17. stol. so prizidali še štiri kapele in v začetku 18. stol. notranjost povsem barokizirali. Takšna se je ohranila do danes in predstavlja celostni spomenik slovenskega baroka. Ob cerkvi stoji ruška latinska šola, ki je bila ustanovljena leta 1645 na pobudo domačina, vikarja Jurija Kozine. Šestrazredna latinska šola je bila neprecenljivega pomena za kraj, saj so bile Ruše v času njenega delovanja vse do leta 1758 kulturno in prosvetno središče daleč naokoli. V njej so se šolali potomci znanih plemiških družin (Attems, Herberstein, Tattenbach, Thurn in drugi). V 113 letih je šolo obiskovalo 6600 učencev, med njimi več kot 300 domačinov. Poseben razcvet je šola doživela v času ravnateljevanja domačina, župnika Luke Jamnika. Po njegovi zaslugi so se na »ruško nedeljo«, praznik ruške župnije, na prostoru pred cerkvijo v začetku septembra odvijale gledališke igre, ki pomenijo začetek bogatega kulturnega razvoja Ruš.

ENG Župnijska cerkev RušeThe Parish Church

It is the central cultural and sacral monument of the municipality of Ruše and one of the most beautiful Baroque churches in Slovenia. It is dedicated to the name of Mary. It was built in 1387 by the St.Paul Benedictines in the same spot as the original chapel from the year 905 which became too small with the increasing popularity of this place of pilgrimage. The church has been preserved until today as a witness to artistic development in different periods (from the Romanesque and Gothic periods to Renaissance and Baroque). Its exterior shows traces of Gothic elements, but when we enter, the interior lightens up in full Baroque splendor. After the Turkish raid in 1532 the church was renovated. At the end of the 17th century four more chapels were added and at the beginning of the 18th century the interior was completely remodeled in Baroque style. As such it has been preserved until today and it represents a monument of Slovene Baroque in its entirety. Standing by the church is the Latin school of Ruše which was founded in 1645 at the initiative of a local vicar Jurij Kozina. A six-grade Latin school was priceless for this small place, because it made Ruše a cultural and educational center near and far until 1758. It schooled the children of renowned aristocratic families (Attems, Herberstein, Tattenbach, Thurn etc.). In its 113 years the school was visited by 6600 pupils, over 300 of them were locals. It reached its prime when it was ran by a local priest Luka Jamnik. Thanks to him, the parish feast “ruška nedelja” (Sunday in Ruše) saw the performance of theatrical pieces taking place in front of the church in the beginning of September, which marks the start of the rich cultural development in Ruše.

DEU Župnijska cerkev RušeDie Pfarrkirche

Die Pfarrkirche in Ruše ist ein zentrales Kultur – und Sakraldenkmal und eine der schönsten Barockkirchen in Slowenien. Sie wurde 1387 von den Benediktinern von Šentpavel erbaut und dem Mariennamen gewidmet. An dieser Stelle stand früher eine Kapelle aus dem Jahr 905, die wegen der immer mehr bekannten Wallfahrtsort zu klein wurde. Die Kirche blieb bis heute die Zeugin von der kulturellen Entwicklung in verschiedenen Epochen (von Romanik und Gotik bis Renaissance und Barock). An deren Auβenseite sieht man die Spuren der Gotik und wenn wir den Fuβ über die Schwelle der Kirche setzen, strahlt der Innenraum in voller barocker Pracht. Nach der Zerstörung durch die Türken wurde sie 1532 renoviert. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurden noch vier Kapellen angebaut. Der Innenraum der Kirche wurde am Anfang des 18. Jahrhunderts komplett barockisiert und so bis heute erhaltene Kirche repräsentiert das Gesamtdenkmal des slowenischen Barocks. Neben der Kirche steht die Lateinschule Ruše, deren Errichtung der einheimische Vikar Jurij Kozina initiierte. Die Lateinschule mit sechs Klassen hatte eine unschätzbare Bedeutung für diesen Ort, der in der Zeit ihrer Tätigkeit bis 1758 weit und breit ein Kultur – und Sakralzentrum war. Die Nachkommen von berühmten adeligen Familien (Attems, Herberstein, Tattenbach, Thurn und die anderen) haben sich hier ausgebildet. In 113 Jahren besuchten die Schule 6600 Schüler, von denen mehr als 300 Einheimische. Als der einheimische Pfarrer Luka Jamnik der Schulleiter war, erlebte die Schule ihre besondere Blütezeit. Dank ihm wurden Anfang September am Feiertag der Pfarrkirche in Ruše „ruška nedelja“, vor der Kirche Theaterspiele aufgeführt, die den Anfang der prachtvollen Kulturentwicklung in Ruše darstellen.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
zupnijska cerkev slo 1024x576 Župnijska cerkev Ruše
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 181#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Areh Pohorje Župnijska cerkev Ruše
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Župnijska cerkev Ruše
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
Cerkev Sv Pankracija Župnijska cerkev Ruše
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
Cerkev Sv  jurij Župnijska cerkev Ruše
Cerkev sv. Jurija Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica "koroškega tipa" romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Župnijska cerkev Ruše
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Župnijska cerkev Ruše
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Župnijska cerkev Ruše
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Župnijska cerkev Ruše
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Župnijska cerkev Ruše
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
vurberk Župnijska cerkev Ruše
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
Areh
Staro trško jedro
Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Jurija
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Vurberk

Iskalni nizi prispevka:


|  ruše cerkev  |  župnija cerkev maribor  |  ruše  |  cerkev v rušah  |  cerkev ruše  |  ŽUPNIJA CERKEV AREH  |  

Komentirajte