Župnjiska cerkev sv. Jerneja

cerkev sv  jerneja Župnjiska cerkev sv. JernejaSLO Župnjiska cerkev sv. JernejaŽupnjiska cerkev sv. Jerneja

Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. julija 1903. Svetišče je dolgo 50 m, široko 25 m in visoko okoli 15 m. Notranjost je leta 1939 dekorativno poslikal Peter Železnik. V prezbiteriju, ki ga zaključuje apsida, je romansko zasnovan ciborij s štirimi marmornimi stebri, simboli evangelistov. Notranjost polkupole apside je leta 1938 figurativno poslikal Slavko Pengov. Isti avtor je 1931. leta naslikal tudi Križev pot. Orgle iz leta 1929 so delo Franca Jenka iz Šentvida pri Ljubljani. Izjemna je grofovska klop, postavljena posebej, okrašena z grbi in oblazinjenimi sedeži. Podoben grb s turom je na ščitu omarice v prezbiteriju. Za kovinskimi vrati in nemškim napisom se skriva troje kelihov. V srednjem je relikvija, morda srce umrlega vojvode. Cerkev je proglašena za spomenik lokalnega pomena.

ENG Župnjiska cerkev sv. JernejaThe parish Church of St. Bartholomew

The original parish church was dedicated to St. Bartholomew. It stood on the same spot as later the chapel of the Holy Cross at the old cemetery. On the spot where the church stands today there used to be a chapel of the Turjak family and later the Church of St. Florian which was built around 1766. The current church shows its typical historical shapes on the outside. The plans for it were made by the Viennese architect Friedrich Freiherr von Schmidt in 1887. It was consecrated on 19 July 1903. The church is 50 m long, 25 m wide and about 15 m high. The interior was decoratively painted by Peter Železnik. In the presbytery which is concluded by an apse there is a Romanic ciborium with four marble pillars, the symbols of the evangelists. The interior of the apse’s half-dome was figuratively painted by Slavko Pengov in 1938. The same author also painted the Stations of the Cross in 1931. The organ from 1929 was made by Franc Jenko from Šentvid near Ljubljana. The count’s bench is particularly amazing. It is placed separately and it is decorated with coats-of-arms and cushioned seats. A similar coat-of-arms with a bison appears on the escutcheon of the cupboard in the presbytery. Behind the metal door and the German inscription there are three chalices. In the middle one there is a relic, perhaps the heart of a dead duke. The church has been proclaimed a cultural monument.

DEU Župnjiska cerkev sv. JernejaDie Pfarrkirche St. Bartholomäus

Die ursprüngliche Pfarrkirche wurde dem heiligen Bartholomäus geweiht. Sie stand an der Stelle der späteren Kreuzkapelle auf dem alten Friedhof. Auf dem Platz der heutigen Kirche stand die Turjak – Kapelle, die spätere St. Florian Kirche, die 1766 erbaut wurde. Das Äuβere des heutigen Heiligtums prägen die typischen historischen Formen, dessen Baupläne 1887 der Wiener Architekt Friedrich Freiherr von Schmidt machte. Es wurde am 19. Juli 1903 geweiht und ist 50 Meter lang, 25 Meter breit und etwa 15 Meter hoch. Das Innere wurde 1939 von Peter Železnik dekorativ bemalt. Im Presbyterium, das mit einer Apsis endet, ist romanisch angelegtes Ziborium mit vier Marmorsäulen, den Symbolen der Evangelisten. Das Innere der Halbkuppel der Apsis hat 1938 Slavko Pengov figurativ bemalt. Derselbe Autor hat 1931 den Kreuzweg angemalt. Die Orgel aus dem Jahr 1929 ist die Arbeit von Franc Jenko aus Šentvid bei Ljubljana. Phänomenal ist eine Grafenbank, die einen besonderen Platz hat und mit Wappen und Polstersitzen verziert ist. Das ähnliche Wappen mit einem Tur befindet sich auf dem Schild des Schrankes im Presbyterium. Hinter der Eisentür und der deutschen Inschrift sind drei Kelchgläser versteckt. In dem mittleren ist die Reliquie, möglicherweise das Herz eines verstorbenen Herzogs. Die Kirche wurde zum Denkmal lokaler Bedeutung erklärt.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
zupnjiska cerkev sv jerneja slo 1024x576 Župnjiska cerkev sv. JernejaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 341#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 


 

Ne spreglejte tudi ...
pod cerkev sv vida slo Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
i jpg Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
kovacija bilpa Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Kovačija Bilpa Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame -  zadnjo so odkrili šele leta 1983. Vhod je v steni približno 30 m nad cesto, širok 8 in visok 6 m. Takoj za vhodom je dolga dvorana z veliko sige in kapniških tvorb. V njej ...
Podrobneje...
Sramotilni steber Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Sramotilni steber – Pranger Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili sramotilni steber ali »pranger«, visok približno dva metra. Verjetno so na ta način kaznovali tudi tihotapce, katerih dejavnost se je tu razcvetela sredi 17. stoletja. ...
Podrobneje...
seskov dom Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Šeškov dom Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936/37 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inženir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico -dvorano z gledališkim odrom in s stranskimi prostori ob njej. Ob svečani otvoritvi, 22. avgusta 1938, Sokolski dom še ni bil dokončan. V glavnem so ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
kocevje Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
kocevsko jezero Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Kočevsko jezero Nastanek umetnega jezera sega v leto 1978, ko je prenehal obratovati rudnik rjavega premoga in je voda iz Rudniškega potoka, ki so jo prej izčrpavali in uporabljali za pranje premoga napolnila kotanjo. Vstavljene so bile velike cevi, ki so speljane v skoraj dva kilometra oddaljeno reko Rinžo. Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Podružnična cerkev sv. Vida
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Kovačija Bilpa
Sramotilni steber – Pranger
Šeškov dom
Grajska vas
Kočevje
Kočevsko jezero
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami

Komentirajte